Wyniki naboru do konkursu i na warsztaty Do Hymnu!

Date of publication: 02.09.2022
Średni czas czytania 3 minutes
print

Narodowe Centrum Kultury zakończyło nabór do V edycji konkursu „Do Hymnu”. Spośród 355 szkół podstawowych, które przysłały swoje zgłoszenia, do konkursu zakwalifikowało się 300 pierwszych placówek a także 100 nauczycieli, którzy wezmą udział w warsztatach edukacyjnych w dniach 10-11 września 2022 r. w Łodzi. Wszystkim uczestnikom V edycji konkursu gratulujemy i życzymy powodzenia na przesłuchaniach.

„Do Hymnu” to ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych na wspólne, jednogłosowe wykonanie hymnu państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych przez co najmniej połowę uczniów danej szkoły.

Po raz drugi konkursowi towarzyszyć będą także dwudniowe warsztaty edukacyjne dla 100 nauczycieli z zakwalifikowanych szkół, odpowiedzialnych za prezentacje konkursowe.  W ramach warsztatów odbędą się praktyczne zajęcia z dyrygowania, prawidłowego odczytania materiałów nutowych  wszystkich pieśni hymnicznych oraz ich interpretacji. Zajęcia będą prowadzone przez wybitnych polskich dyrygentów i chórmistrzów.  

Nauczyciele zakwalifikowani do udziału w warsztatach powinni, w nieprzekraczalnym terminie do 7 września 2022 r. godz. 20.00, przesłać następujące dane osobowe: nazwisko i imię nauczyciela, adres zamieszkania z kodem pocztowym i numer PESEL. na adres e-mail juliajarzab00@gmail.com

Harmonogram przesłuchań wraz z dodatkowymi informacjami zostaną przesłane w najbliższych tygodniach przez Operatora Konkursu.

Ważne terminy:

Przesłuchania konkursowe: od 3 października do  25 listopada 2022 r.
Ogłoszenie wyników: do 30 listopada 2022 r.

Konkurs „Do Hymnu” jest ważnym projektem w zakresie edukacji patriotycznej. Nie tylko ze względu na popularyzatorski charakter i bardzo liczny udział uczniów, ale też dlatego, że efektywnie integruje młodych ludzi, buduje wspólnotę, wyzwala poczucie dumy narodowej, a także zachęca do dbałości
o narodowe dziedzictwo i do zainteresowania historią Polski.

Do tej pory w czterech edycjach konkursu wzięło udział łącznie niemal  154 tysięcy uczniów z ok. 854 szkół (I edycja: ok. 64 tys. uczniów i blisko 300 szkół, II edycja – 46 tys. uczniów z 250 szkół, III edycja – 18 tysięcy uczniów ze 136 szkół, IV edycja – 24 tys. uczniów z 174 szkół).

Konkurs ,,Do Hymnu’’ Narodowego Centrum Kultury sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.