Do Hymnu to ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych organizowany przez Narodowe Centrum Kultury.

Zadaniem konkursowym jest wspólne wykonanie przez co najmniej połowę uczniów Szkoły Hymnu Państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych.