Kontakt

Ilona Wronkowska
Dział Projektów Kulturalnych
Krzysztof Kozłowski (Stowarzyszenie „Iuvenales Cantores Lodziensis – pro Europe”)
Sprawy organizacyjne i muzyczne konkursu Do Hymnu