Wznawiamy konkurs „Do Hymnu”!

Date of publication: 21.08.2020
Średni czas czytania 3 minutes
print

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego oraz powrotem uczniów do szkół Narodowe Centrum Kultury zadecydowało o wznowieniu III edycji konkursu Do Hymnu.

Wszystkie zakwalifikowane szkoły, które do tej pory nie mogły przystąpić do przesłuchań w pierwotnie planowanym terminie, będą miały możliwość kontynuowania udziału w konkursie już w październiku br. W trosce o bezpieczeństwo zarówno dzieci, jak też nauczycieli, decyzję o udziale w przesłuchaniach pozostawiamy dyrektorom szkół.

Szkołom, które ze względu na sytuację epidemiczną nie będą kontynuować przesłuchań konkursowych, przysługiwać będzie pierwszeństwo w naborze do kolejnej edycji konkursu.

Aby ułatwić udział w przesłuchaniach wprowadzone zostały następujące zmiany w regulaminie:

  1. Nie będą przyznawane dodatkowe punkty za frekwencję – zarówno w szkołach, w których przesłuchania odbędą się po wakacjach, jak i tych przesłuchanych przed 15 marca.
  2. Utrzymany zostaje próg minimalnej 50% frekwencji, pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa epidemicznego i o ile przepisy sanitarne i wytyczne epidemiczne w danym powiecie nie zawierają przeciwskazań dla takiej frekwencji.
    Ponadto – ze względu na odejście uczniów klas ósmych – wskazana jest weryfikacja i korekta podanej przed wakacjami liczby uczniów. Aktualna frekwencja powinna być wyliczona w odniesieniu do stanu osobowego obecnych klas 2-8.
  3. Nowe terminy przewidują:
  • przesłuchania konkursowe w dniach 1 października – 6 listopada 2020 r.
  • ogłoszenie wyników – do 16 listopada 2020 r.
  • wręczenie nagród – do 4 grudnia 2020 r.

Jednocześnie rekomendujemy i zachęcamy do wykonywania pieśni na świeżym powietrzu, jeśli istnieje taka możliwość.

Wszystkie zmiany, o których mowa powyżej, znajdują się w zaktualizowanym regulaminie III edycji Do Hymnu, który można znaleźć w zakładce Do pobrania.


Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.