Niemal 50 tys. uczniów wzięło udział w II edycji konkursu Do Hymnu!

Date of publication: 17.06.2019
Średni czas czytania 4 minutes
print

Ok. 50 tys uczniów z 250 szkół w całej Polsce wzięło udział w II edycji konkursu Narodowego Centrum Kultury pn. Do Hymnu. Do 17 szkół nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie podczas uroczystej gali, która odbyła się 17 czerwca w Galerii Porczyńskich w Warszawie, trafiło łącznie 125 tys. zł. Podczas gali ponad 200 dzieci wspólnie ze swymi opiekunami oraz gośćmi uroczystości odśpiewało hymn państwowy.

Zwycięzców wyłoniła profesjonalna komisja konkursowa, złożona ze znakomitych pedagogów, profesorów uczelni muzycznych, autorytetów polskiej chóralistyki. Nagrody główne trafiły do:

  1. Szkoły Podstawowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Leżajsku, w województwie podkarpackim, wystąpienie przygotowała: Barbara Kuczek I miejsce, 20 tys. zł,
  2. Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli, w woj. Podkarpackim, występ przygotowała Katarzyna Pisera II miejsce ex aequo, 15 tys. zł
  3. Szkoły Podstawowej w Babinie, w województwo lubelskim, występ przygotowała Milena Wnuk II miejsce ex aequo, 15 tys. zł
  4. Szkoły Podstawowej im. Marii i Lecha Kaczyńskich w Podsarniu, w województwie małopolskim, chór przygotowały: Kinga Wicher, Ewa Żądlak III miejsce, 10 tys. zł.

Komisja konkursowa przyznała też 13 wyróżnień wojewódzkich (laureaci - w załączeniu). Każda z wyróżnionych szkół otrzymała po 5 tys. zł.

Do Hymnu to ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych na wspólne, jednogłosowe wykonanie hymnu państwowego oraz dwóch wybranych pieśni hymnicznych przez co najmniej połowę uczniów danej szkoły. W tym roku wyjątkowo obok siedmiu pieśni polskich, tj. Bogurodzicy, Gaude Mater Polonia, Roty, Marsz Polonia, Boże, coś Polskę, Święta miłości kochanej Ojczyzny, Żeby Polska była Polską, do wyboru była również Oda do radości ze słowami F. Schillera, w przekładzie
K. I. Gałczyńskiego (ze względu na 15-lecie wstąpienia Polski do UE).

Konkurs Do Hymnu jest ważnym projektem w zakresie edukacji patriotycznej. Nie tylko ze względu na popularyzatorski charakter i bardzo liczny udział uczniów, ale też dlatego, że efektywnie integruje młodych ludzi, buduje wspólnotę, wyzwala poczucie dumy narodowej, a także zachęca do dbałości o narodowe dziedzictwo i do zainteresowania historią Polski. Konkurs uczy szacunku do symboli narodowych, ale również rozwija umiejętności muzyczne (emisję głosu, poprawną intonację, pamięć muzyczną znajomość nut, wartości rytmicznych, interpretację utworu). – podsumowuje dr hab. Rafał Wiśniewski, prof. UKSW, dyrektor Narodowego Centrum Kultury.

Konkurs Do Hymnu Narodowego Centrum Kultury jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w  ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022. Do tej pory w obydwu edycjach konkursu wzięło łącznie udział ponad 110 tys. dzieci i ok. 540 szkół (I edycja: ok. 64 tys. uczniów i blisko 300 szkół). W II edycji konkursu nie mogły brać udziału szkoły, które przystąpiły do akcji w ubiegłym roku. Przesłuchania konkursowe odbyły się w kwietniu i maju br.