"Do Hymnu" - II warsztaty edukacyjne dla nauczycieli za nami

Date of publication: 13.09.2022
Średni czas czytania 2 minutes
print

54 nauczycieli przygotowujących uczniów do przesłuchań konkursowych wzięło udział w  warsztatach prowadzonych przez naszych jurorów.

Celem warsztatów jest, m.in. analiza  praktyczna  problemów  wykonawczych  w  pieśniach  hymnicznych z jakimi mogą spotkać się nauczyciele w pracy z dziećmi.  Podczas zajęć omówiono zagadnienia prawidłowej  konkursowej  prezentacji, w tym ustawienie wykonawców, utrwalenie w  tonacji, dyrygowanie. W programie zajęć znalazły się też: interpretacja literacka i muzyczna pieśni hymnicznych oraz praktyczna analiza problemów wykonawczych poszczególnych utworów.

Warsztaty prowadzili uznani wykładowcy akademiccy i jednocześnie członkowie komisji konkursowej: prof. dr hab. Wiesław Delimat (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), prof. dr hab. Aleksandra Paszek-Trefon (Akademia Muzyczna w Katowicach), prof. zw. dr hab. Roman Grucza, prof. zw. dr hab. Wojciech Maciejowski (Akademia Muzyczna w Poznaniu i  Akademia Sztuki w Szczecinie), prof. dr hab. Aleksandra Grucza-Rogalska (Akademia Muzyczna w Gdańsku) oraz przewodniczący gremium jurorskiego, Pan Krzysztof Kozłowski (Stowarzyszenie Iuvenales Cantores Lodziensis - pro Europe  Łódź).

Zwieńczeniem warsztatów był uroczysty koncert w Sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi, podczas którego uczestnicy wspólnie wykonali wszystkie konkursowe pieśni.

Przesłuchania V edycji konkursu rozpoczną się 3 października i potrwają do 25 listopada 2022 r. W tegorocznej edycji konkursu bierze udział 300 szkół.