Pakiet edukacyjny

Barwy Wspólne

Zestaw innowacyjnych narzędzi edukacyjnych, który ułatwi rozmowę z dziećmi i młodzieżą na temat patriotyzmu.

W pakiecie znajdziecie interaktywne narzędzia edukacyjne. Pomagają one w rozmowach z młodzieżą, zrozumieniu historii, inicjują dyskusje na pytanie czy jestem i jakim jestem patriotą? Język, którym się posługujemy, odpowiada na potrzeby młodzieży - jest nowoczesny i zrozumiały, pozbawiony zbędnego patosu. 

Pakiet kierujemy specjalnie do nauczycieli, edukatorów, animatorów, osób pracujących z grupami młodzieżowymi i dziecięcymi. Ale niektóre gry znajdą zastosowanie również w rodzinach i grupach rówieśniczych. Zapraszamy do dyskusji poprzez zabawę, do otwarcia się na patriotyzm jako na dzisiejsze bycie tu i teraz. Pakiet to również propozycje scenariuszy zajęć i spora dawka wiedzy na temat symboli narodowych. Chcieliśmy poruszyć nie tylko problemy historyczne, ale również ekologiczne czy ekonomiczne.  Miłość Ojczyzny jest bowiem pojemnym terminem. 

W pakiet edukacyjny #BarwyWspólne znajdziecie następujące narzędzia: 

  1. Słowa Wspólne 
  2. Miejsca Pospolitej 
  3. Matecznik 
  4. plansze edukacyjnie (herb oraz instrukcja wykonania kokardy narodowej) wraz z ulotkami 
  5. flagę Polski