ARCHI-PRZYGODY wystartowały w szkołach podstawowych!

Date of publication: 04.09.2017
Średni czas czytania 1 minute
print

2 września 2017 r. w Narodowym Centrum Kultury autorzy programu ARCHI-PRZYGODY spotkali się z nauczycielami oraz studentami i absolwentami Wydziałów Architektury, biorącymi udział w pilotażu zaprojektowanym dla szkół podstawowych.

ARCHI-PRZYGODY wystartowały w szkołach podstawowych!
foldery informacyjne programu

W edycji pilotażowej biorą udział warszawskie szkoły podstawowe oraz domy kultury. Z programu skorzysta ok. 300 uczniów.

Cele, jakie stawia przed sobą nasz program, to rozwijanie u dzieci wrażliwości estetycznej, promowanie świadomości społecznej, rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci, propagowanie twórczego myślenia, nabywanie kompetencji językowych i komunikacyjnych poprzez poszerzanie słownictwa w zakresie dotyczącym architektury.

Podczas szkolenia poznaliśmy wspaniałych nauczycieli, oraz studentów, którym edukacja architektoniczna nie jest obojętna, a co więcej zgadzają się z nami, że jest potrzebna i możliwa dla najmłodszych. 

Fotorelacja>>