Podsumowanie letniej edycji Archi-przygód

Date of publication: 15.09.2023
Średni czas czytania 13 minutes
print

Tegoroczna odsłona projektu przyniosła ze sobą zmiany - poszerzyliśmy grupę odbiorców i uruchomiliśmy wakacyjną odsłonę Archi-przygód. Dołączyły do nas nowe grupy uczestników - uczniowie klas 4-6 klas 7-8. To głównie oni przez lipiec i sierpień brali udział w kreatywnych i angażujących zajęciach architektonicznych, które odbywały się instytucjach kultury w różnych miejscach w Polsce. Nie zabrakło także zajęć dla przedszkolaków i dzieci z klas 1-3. Wśród uczestników zajęć znalazły się również dzieci z Ukrainy, które pomimo bariery językowej brały w nich aktywny udział.

Warsztaty odbywały się w Warszawie, Poznaniu, Sosnówce, Bolesławcu, Słomiankach, Myszkowie, Miechowicach, Niedrzwicy Dużej oraz w Raciechowicach. Zrealizowano je w dwóch formach – jako cykl zajęć rozłożonych na przestrzeni kilku tygodni lub w formie półkolonii. Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z wybranych zajęć, jakie regularnie otrzymywaliśmy od lokalnych koordynatorów Archi-przygód, oraz do zapoznania się z relacjami z warsztatów przygotowanymi przez naszych edukatorów-architektów i przedstawicieli instytucji partnerskich: 

Katarzyna Guziejko, edukatorka prowadzącą warsztaty w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Jasionówce: 

„Podczas ostatniego warsztatu dzieci kończyły swoje makiety. W czasie tych zajęć rozmawialiśmy o zrównoważonej architekturze. Rozwinęła się dyskusja na temat zmian klimatu, głównie na temat suszy, którą mamy obecnie. Dzieci dawały pomysły jak temu zapobiec. Jak łączyć nowoczesną architekturę z większą ilością zieleni, głownie drzew. Na koniec zestawiliśmy ze sobą pomysły na wykonanie makiet. Każda z grup opowiedziała o użytych materiałach i trudnościach podczas prac. Podsumowaliśmy cały cykl warsztatów, co było najciekawsze, a co najmniej. Dzieci zostawiły przygotowane makiety w swojej klasie w szkole, by móc je pokazać nauczycielom i innym uczniom. Z efektu wszyscy byli zadowoleni. Na pożegnanie edukator przygotował i wręczył każdemu dziecku Dyplom architekta krajobrazu.” 

Justyna Osiecka, edukatorka prowadząca warsztaty w Miejskim Domu Kultury Myszkowie, grupa wiekowa – 10-12 lat 

„Zapytałam dzieci czy wszystkie z wymienionych składowych miasta są w Myszkowie? Czy dzieciom czegoś brakuje w mieście i co to jest? 

Dzieci, podzielone na cztery grupy, miały przeprowadzić wywiady z mieszkańcami. Wywiad składał się z dwóch pytań: 1) Co się Pani/Panu podoba w Myszkowie?  2) Czy jest coś, co się Pani/Panu nie podoba w Myszkowie? Co to jest? Co by Pni/Pan zmienił? Każda grupa miała przeprowadzić minimum 2 wywiady, a za odpowiedni do tego teren wybraliśmy teren przed dworcem PKP, bo jest tam najwięcej pieszych. Po powrocie poprosiłam każdą grupę o odczytanie odpowiedzi. Wspólnie zebraliśmy wnioski: brakuje przestrzeni publicznej.” 

Paulina Rawska, edukatorka prowadzącą warsztaty w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Niedrzwicy Dużej 

„W kolejnym etapie zajęć dzieci zostały podzielone na grupy. Każda z grup została biurem projektowym, które miało zaprojektować i zbudować makietę budynku, który ma powstać w Niedrzwicy Duże. Były to wieżowiec, luksusowa willa z basenem oraz most nad rwącą rzeką Nędznicą. Każda z grup miała się skupić na tym, aby wykorzystać jeden materiał dominujący. Tym samym powstał drewniany most, szklany wieżowiec z plexi oraz kamienna willa. Po ukończeniu ustawiliśmy makiety na dużej mapie (z zajęć nr 2) i próbowaliśmy umiejscowić makiety w realnych miejscach w Niedrzwicy Dużej. Dyskutowaliśmy o użytych materiałach, zastosowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych oraz rozmawialiśmy na temat możliwości rozwoju miejscowości.” 

Paulina Rawska, edukatorka prowadząca warsztaty w Gminnym Ośrodku Kultury w Sosnówce: 

„Próbowaliśmy odszukać związki i różnice pomiędzy architekturą lokalną, a światową. Jednym z celów było odkrycie na nowo lokalnego dziedzictwa architektonicznego, jego wartości i możliwości. Drugim równie ważnym celem było pokazanie dzieciom, że mają wpływ na otaczającą przestrzeń, że są nie tylko odbiorcami, ale również mogą być współtwórcami i kreatorami.  

Skupiliśmy się architekturze drewnianej oraz dworskiej, która w gminie Sosnówka zajmuje ważne miejsce. Podczas zajęć tworzyliśmy makiety z różnych materiałów (w tym drewna sosnowego, które jest ważnym lokalnym materiałem). Stworzyliśmy nowatorską mapę gminy, na którą nanieśliśmy obserwacje i badania dzieci dotyczące lokalnej przestrzeni. Poprzez eksperymenty ze światłem i kolorem próbowaliśmy odnaleźć odpowiedzi na pytania czy praktyczność idzie w parze z estetyką oraz stworzyliśmy plan rozbudowy i modernizacji Gminnego Ośrodka Kultury.”  

Dorota Zwolak, edukatorka prowadząca warsztaty w Przedszkolu Samorządowym nr 4 w Chrzanowie: 

„W ramach działań warsztatowych powstały różnorodne prace przedstawiające samych piratów, ich marzenia oraz otoczenie. Dzieci poznały dużo nowych zagadnień związanych z architekturą i urbanistyką. Pod koniec programu widać było ich rozwój na tej płaszczyźnie oraz wykorzystywanie zdobytej wiedzy w końcowych zadaniach. Dzieci pracowały indywidualnie oraz w grupach, co pozwoliło pokazać im własną wizję oraz szukać wspólnych rozwiązań. W czasie warsztatów, dzięki zróżnicowanym zadaniom i technikom (rysunki, konstrukcje, makiety) mali piraci stworzyli elementy swojego świata, które mogli zaprezentować w Projekcie Końcowym.” 

„Mali piraci zakończyli swój rejs. Wykorzystując zdobyte umiejętności zbudowali w holu przedszkola wystawę przedstawiającą ich dokonania. Skonstruowali z tyczek bambusowych pawilony wystawowe, w których wyeksponowali swoje dzieła – kajuty, trapy i makiety krain odległych. Wykorzystując zrobione makiety schronienia/ogrodu/miejsc wspólnych zbudowali pirackie miasto. Nad głowami odwiedzających wystawę wisiały wizytówki każdego z piratów – autoportret z ulubionym miejscem. Dla chętnych do zabawy piraci stworzyli gry terenowe – skrzynię skarbów oraz szlak skarbów. Skrzynia skarbów zwierała zdobycze z wyprawy w okolice przedszkola oraz mapy – każdy mógł spróbować odgadnąć skąd pochodzą skarby i powtórzyć spacer wg punktów z mapy. Szlak skarbów mali piraci wytyczyli w ogrodzie wokół przedszkola. Na szlaku znalazły się skarby odkryte (np. istniejący zamek na placu zabaw) oraz skarby do odkrycia (np. miejsce na stworzenie ogrodu dziecięcego lub ścieżki sensorycznej). Wystawa była dostępna dla pozostałych grup przedszkolnych oraz rodziców.”  

Wiktoria Trojanowska, edukatorka prowadząca warsztaty w dwóch poznańskich placówkach:  Przedszkole nr 77 'Koraliki", Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 16, Przedszkole nr 31 Poznań: 

„Warsztat ten był finałem wszystkich zajęć, które odbyły się w ramach programu Archi-przygody. W jego trakcie dzieci podsumowały zdobytą wiedzę. Zajęcia miały formę wspólnego tworzenia prezentacji multimedialnej, na której znalazły się pytania o różne treści, które dzieci poznały w trakcie warsztatów i ich zebrane odpowiedzi na te pytania. W prezentacji zostały również umieszczone zdjęcia z poszczególnych zajęć. Dzieci dowiedziały się, że równolegle w Archi-przygodach w Poznaniu brała udział inna grupa w innej placówce, obejrzeli zdjęcia z ich zajęć, poznały ich odpowiedzi na te same pytania i dyskutowały o różnicach w powstałych makietach, wnętrzu Sali przedszkolnej czy miejscach oznaczonych na mapie w ramach zajęć „Przewodnik po mojej okolicy”. Gotowa prezentacja została przesłana rodzicom dzieci, aby mogli się zapoznać z efektami warsztatów oraz porozmawiać z dziećmi o ich doświadczeniach.” 

Anna Kubacka, edukatorka prowadząca warsztaty w Gminnym Ośrodeku Kultury i Sportu w Raciechowicach: 

„Uczestnicy eksperymentowali też z formami budowanymi z własnych rąk, które rzucały cienie na ścianę. Tym ćwiczeniem weszliśmy płynnie w zagadnienie proporcji, kanonu i skali. Sprawdziliśmy czy „człowiek jest miarą wszystkiego”, ile razy dłoń czy głowa mieści się w całości ludzkiej, odrysowanej na papierze sylwetki. Wykreślaliśmy też „złoty prostokąt” o idealnej proporcji boków. Uczestnicy mierzyli również wymiary okien, drzwi, wysokości sprzętów w pomieszczeniu i sporządzali notatkę.” 

 Izabela Szymańska, koordynatorka z Miejskiej Biblioteki Publicznej- Centrum Wiedzy w Bolesławcu: 

”Przy okazji bardzo chciałabym podziękować za możliwość udziału w projekcie. To było niesamowite doświadczenie zawodowe, a także rewelacyjne działanie naszej instytucji. Odbiór tych zajęć jest bardzo pozytywny, a zdjęcia z zajęć związanych z postrzeganiem miasta przez osoby z niepełnosprawnością stały się wręcz wiralowe wśród mieszkańców Bolesławca i okolic.” 

Z początkiem nowego roku szkolnego nie zwalniamy tempa. Archi-przygodowe aktywności potrwają w tym roku aż do połowy listopada. Jesienne warsztaty odbywać się będą w: Szczecinie, Mierzynie, Elblągu, Gdańsku, Warszawie, Kamionce Wielkiej, Suszcu, Szprotawie, Ścinawie, Bieczu, Niedrzwicy Dużej, Kępnie, Gliwicach, Żyrardowie, Wrocławiu, Bolesławcu, Krakowie, Brzeszczach. Będzie się działo!