Petro Smetana - malarstwo | wystawa w Galerii Kordegarda

Galeria Narodowego Centrum Kultury Kordegarda, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, Warszawa - Galeria Narodowego Centrum Kultury Kordegarda, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, Warszawa
Tue 12 — Wed 20 July 2016 r.   g. 18:00
Petro Smetana - malarstwo | wystawa w Galerii Kordegarda
Fot. Petro Smetana - malarstwo Petro Smetana - malarstwo

Petro Smetana, malarz, ur. 1985 w Samborze, studiował Projektowanie na Wydziale Leśnictwa Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego, dyplom obronił w 2008 roku. Brał udział w licznych wystawach w kraju i zagranicą. Mieszka i pracuje we Lwowie.

Uczestnik Programu Stypendialnego Gaude Polonia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2016 roku. W okresie półrocznego pobytu stypendialnego pracował pod opieką prof. Andrzeja Zięblińskiego wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie; cykl obrazów powstałych podczas pobytu stypendialnego prezentował w Pałacu Sztuki w Krakowie. W warszawskiej Kordegardzie pokaże jego fragment.

Program stypendialny Gaude Polonia przeznaczony jest dla młodych twórców kultury oraz tłumaczy literatury polskiej z krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w pierwszej kolejności z Białorusi i Ukrainy. Program służy budowaniu płaszczyzny zrozumienia i dobrych kontaktów na gruncie współpracy kulturalnej pomiędzy Polską a jej bliskimi Sąsiadami. Pobyt w Polsce ma umożliwić stypendystom poznanie współczesnej kultury polskiej oraz doskonalenie warsztatu twórczego pod opieką artystyczną uznanych twórców oraz instytucji w największych i najważniejszych ośrodkach kultury polskiej. O półroczne stypendium mogą ubiegać się twórcy reprezentujący następujące dziedziny: film, fotografia, konserwacja zabytków, literatura/przekład, muzyka, sztuki wizualne, teatr, krytyka sztuki, teatru i filmu.

Operatorem Programu jest Narodowe Centrum Kultury.