Zmiana w regulaminie programu „Kultura w sieci”

Date of publication: 14.04.2020
Średni czas czytania 3 minutes
print

Wychodząc naprzeciw wątpliwościom zgłaszanym przez osoby zainteresowane programem „Kultura w sieci”, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Centrum Kultury zdecydowały o zmianie:

tj. zastąpieniu punktu dotyczącego licencji creative commons zapisem umożliwiającym nieodpłatne powszechne udostępnianie w Internecie dzieł finansowanych ze środków programu „Kultura w sieci” w okresie trwania programu oraz sześciu miesięcy bezpośrednio po jego zakończeniu, tj. do końca kwietnia 2021 r.

To obowiązkowy warunek programu realizowanego ze środków publicznych, którego jednym z kluczowych celów – obok złagodzenia skutków ograniczenia działalności twórców i instytucji kultury i wsparcia ludzi kultury – jest zwiększenie powszechnego dostępu obywateli do dóbr kultury za pośrednictwem Internetu.

Powyższa zmiana została wprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Centrum Kultury w odpowiedzi na prośby twórców oraz przedstawicieli organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

Zmiany w regulaminach:

Beneficjent, przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia zadania jest zobowiązany do bezpłatnego udostępnienia utworów powstałych podczas realizacji zadania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, tj. umieszczenia na stronach internetowych i/lub portalach społecznościowych.

Reglamin programu dotacyjnego znajduje się na stronie NCK w zakładce Do pobrania.

Udostępnianie projektu - bezpłatne udostępnienie materiałów powstałych podczas realizacji zadania na czas okresu stypendialnego oraz przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia zadania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, tj. umieszczenie na stronach internetowych i/lub portalach społecznościowych.

Regulamin programu stypendialnego znajduje się na stronie bip.mkidn.gov.pl.