Program dotacyjny „Kultura w sieci”. NABÓR WNIOSKÓW

Data publikacji: 04.04.2020
Średni czas czytania 4 minuty
drukuj

Program dotacyjny Narodowego Centrum Kultury „Kultura w sieci” to 60 mln zł na działania związane z prezentacją wydarzeń kulturalnych i udostępnianiem zasobów kulturalnych on-line.

Program dotacyjny jest elementem tarczy antykryzysowej w kulturze i wsparciem sektora kultury w związku z utrudnieniami w działalności kulturalnej wynikającymi z sytuacji epidemii

Nabór wniosków 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Centrum Kultury zdecydowały o przedłużeniu terminu naboru wniosków do wtorku 21 kwietnia, do godz. 15.00.

Decyzja uzasadniona jest dzisiejszymi problemami technicznymi, spowodowanymi przeciążeniem serwerów oraz elektronicznego systemu EBOI, które zawieszają się z powodu ogromnej liczby aplikacji przesyłanych jednocześnie w ostatnim dniu naboru przez zdecydowaną większość zainteresowanych. Jesteśmy przekonani, że prolongata terminu umożliwi  wszystkim chętnym skuteczne złożenie wniosków.

Nabór ma formułę uproszczoną:

 • nie ma obowiązku podpisywania wniosków podpisem elektronicznym ani kwalifikowanym,
 • nie oczekujemy również jakichkolwiek dokumentów w formie papierowej.

Wnioski składa się wyłącznie poprzez system EBOI:

Złóż wniosek

Cel programu  

Celem programu dotacyjnego Kultura w sieci jest finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym, których odbiór następuje poprzez narzędzia on-line, jak również rozwój przestrzeni umożliwiającej odbiorcom kultury korzystanie z jej zasobów w sieci. Program wspiera zadania rozwijające kapitał kulturowy odbiorców za pomocą narzędzi internetowych oraz rozwój kompetencji cyfrowych zarówno odbiorców, jak i kadr kultury.

Zasady programu

 • Zadania objęte programem realizować można od 1 maja do 30 października 2020 roku,
 • NCK przyznaje dotację do 100% kosztów zadania. Wkład własny nie jest wymagany, ale jest możliwy,
 • Wysokość dofinansowania to od 5 tys. do 150 tys. złotych.

Wnioskodawcy

Uprawnione do składania wniosków w programie są:

 • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych),
 • organizacje pozarządowe i fundacje,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne,
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Co finansujemy

 • warsztaty on-line, webinaria, kursy e-learningowe z zakresu edukacji kulturalnej oraz inne działania on-line służące podnoszeniu kompetencji kulturowych ich uczestników oraz rozwojowi kompetencji cyfrowych zarówno odbiorców, jak i kadr kultury;
 • wydarzenia kulturalne on-line, m.in.: koncerty, spektakle, czytania, recitale, spotkania z twórcami/artystami, udostępnianie zapisów wydarzeń kulturalnych (w tym: przedstawień, koncertów, wystaw wraz z katalogami), wirtualne oprowadzania, spacery po miejscach kultury,
 • udostępnianie i ponowne wykorzystywanie cyfrowych zasobów muzealnych, bibliotecznych, audiowizualnych, zabytkowych oraz archiwalnych – w tym tworzenie stron internetowych lub aplikacji, popularyzujących zasoby cyfrowe oraz działania związane z edukacją w zakresie zbiorów cyfrowych;
 •  tworzenie stron, gier internetowych, aplikacji mobilnych z dziedziny kultury;
 • tworzenie wydawnictw audio-video udostępnianych w formie elektronicznej oraz publikacji książkowych w formie elektronicznej (e-booki, audiobooki).

ZOBACZ RÓWNIEŻ: Program stypendialny „Kultura w sieci” →