Raport z realizacji programu Bardzo Młoda Kultura w roku 2017

Date of publication: 24.01.2018
Author: Justyna Smolińska
Średni czas czytania 1 minute
print

Przedstawiamy raport „Współdziałanie w kulturze”, poświęcony kolejnemu etapowi realizacji wieloletniego programu Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura. W raporcie, poza podstawowymi informacjami przybliżającymi sposób i skalę realizacji programu Bardzo Młoda Kultura, znajduje się rozdział poświęcony kluczowemu aspektowi tego przedsięwzięcia – współpracy w kulturze. Prezentujemy w nim działania podejmowane przez Operatorów programu, którzy na różnych płaszczyznach urzeczywistniają ideę współpracy.