Diagnoza wojewódzka w ramach programu Bardzo Młoda Kultura na 2021 r.

Date of publication: 02.02.2022
Średni czas czytania 2 minutes
print

Dokument zawiera wytyczne i rekomendacje dla regionalnych Operatorów programu Bardzo Młoda Kultura w zakresie realizacji i podsumowania diagnozy w 2021 r. Jednym z zaleceń ewaluacji ex-ante Programu było rozpoznanie potrzeb i oczekiwań dzieci oraz młodzieży związanych z szeroko rozumianą sferą kultury. Początkowo planowano realizację diagnozy poświęconej perspektywie dzieci i młodzieży w 2020 r., ale ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa realizację przesunięto na 2021 r.

Kluczowym elementem i etapem badania było rozpoznanie partycypacji dzieci i młodzieży w kulturze, co miało umożliwić zrozumienie, co jest dla nich ważne i znaczące w polu kultury. Uzyskane wyniki miały pokazać specyfikę i różnorodność światów kulturowych, w obrębie których funkcjonują dziś dzieci i młodzież. Diagnoza miała również pomóc w odpowiedzi na pytanie, gdzie może być miejsce dla inicjatyw lokalnych realizowanych w ramach BMK w obrębie tych światów oraz zaakcentować cechy projektów ważne z perspektywy dzieci i młodzieży.

Wytyczne zawierają pytania badawcze, minimum metodologiczne, narzędzia oraz wskazania dotyczące raportowania z przeprowadzonej diagnozy. Dokument jest efektem wielu spotkań, dyskusji oraz indywidualnej pracy badaczy zaangażowanych we wdrażanie programu Bardzo Młoda Kultura 2019–2021 reprezentujących Narodowe Centrum Kultury oraz operatorów regionalnych.