Raport "Ewaluacja pierwszego roku wdrażania i realizacji Programu Bardzo Młoda Kultura 2023–2025 NCK"

Date of publication: 26.04.2024
Średni czas czytania 3 minutes
print

Raport Ewaluacja pierwszego roku wdrażania i realizacji Programu Bardzo Młoda Kultura 2023–2025 Narodowego Centrum Kultury podsumowuje wyniki ewaluacji przeprowadzonej w 2023 r. Badanie ewaluacyjne miało charakter ilościowo-jakościowy i użyto w nim zróżnicowanych metod: 65 ankiet CAWI, 8 studiów przypadku, 24 pogłębionych wywiadów indywidualnych, 1 triadę oraz analizę licznych dokumentów, formularzy, stron internetowych oraz wniosków. Respondentami byli zarówno przedstawiciele: NCK, operatorów regionalnych oraz partnerstw lokalnych.

Ewaluacja miała na celu zweryfikowanie, w jakim stopniu spełnione zostały przyjęte w Programie BMK założenia oraz jak przebiega wdrażanie w I roku realizacji. Ewaluacja skupiona była na sposobach implementacji założeń programu w poszczególnych regionach. Analiza dotyczyła kryteriów wyłaniania partnerów i inicjatyw na realizację projektów. Sprawdziliśmy również, jak przebiega nawiązywanie partnerstw lokalnych oraz współpraca Operatorów regionalnych z partnerami we wspólnie realizowanych działaniach oraz czy działania te odpowiadają na potrzeby społeczne młodzieży, osób pracujących z młodzieżą oraz lokalnych społeczności.

Na podstawie wyników można śmiało twierdzić, że program BMK jest wartościowy – a cel główny nowej edycji jest realizowany. Widać, że operatorzy i partnerstwa starają się utrzymać nowy kierunek interwencji i włączać młodzież. Podmiotowe włączanie młodzieży okazuje się odpowiedzią na dużą potrzebę sektora kultury. Co więcej, partnerstwo uczy, że zmiana lokalna dokonuje się przez współpracę – mechanizm partnerstwa sprawdził się jako metoda wdrażania BMK. Projekty z udziałem młodzieży dały szansę na przełamanie wzajemnych negatywnych stereotypów na temat młodzieży, ale także lokalnych instytucji kultury. Warto więc z wykorzystaniem metody partnerstwa podtrzymywać zaangażowanie młodzieży.

Ewaluacja wskazała również obszary do rozwoju, co było punktem wyjścia do sformułowania rekomendacji, które mogą być wykorzystane w dalszej realizacji programu BMK w latach 2023-2025.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami i wnioskami – w szczególności osoby zaangażowane w proces: regionalnych Operatorów Programu BMK oraz realizatorów projektów lokalnych.