Metaanaliza badań ewaluacyjnych przeprowadzonych w ramach programu Bardzo Młoda Kultura Narodowego Centrum Kultury 2019–2021

Date of publication: 30.12.2022
Author: DBiA
Średni czas czytania 2 minutes
print

Raport Metaanaliza badań ewaluacyjnych przeprowadzonych w ramach programu Bardzo Młoda Kultura Narodowego Centrum Kultury 2019–2021 podsumowuje wyniki ewaluacji przeprowadzonej przez Ośrodek Ewaluacji w pierwszej połowie 2022 r.

NCK zleciło metaanalizę w celu wypracowania rekomendacji kluczowych z perspektywy kontynuacji wsparcia edukacji kulturowej. Raport zawiera omówienie stanu edukacji kulturowej w Polsce, a także przedstawia efekty Programu BMK. Na podstawie przeanalizowanych danych ustalono m.in., że zdecydowana większość uczestników szkoleń organizowanych przez operatorów wojewódzkich wskazywała duży albo bardzo duży wzrost kompetencji. Spotkania organizowane przez operatorów wpływały na uczestników, zmieniały ich styl myślenia, były inspiracją i wskazaniem nowych dróg rozwoju osobistego. Dawały też szansę zainteresowanym, by z użyciem zdobytych na projekty środków wpływali na otoczenie. Ewaluacja wskazała działania w ramach programu, które pomimo podjętych wysiłków, nie przyniosły zakładanych efektów, co było punktem wyjścia do sformułowania szeregu rekomendacji, a także zaproponowania modelowego rozwiązania dla nowego programu wspierającego edukację kulturową w Polsce.

Wyniki ewaluacji zostały wykorzystane przy opracowywaniu założeń programu Bardzo Młoda Kultura na lata 2023-2025.