Zadania realizowane z budżetu państwa

 

 

 

Program Stypendialny "Gaude Polonia"

2 960 000,00

Program Stypendialny "Młoda Polska"

5 658 000,00

WSCHÓD KULTURY

1 000 000,00

DZIEDZINIEC KULTURY

600 000,00

NARODOWE CZYTANIE

500 000,00

PLENEROWE WIDOWISKO ORZEŁ I KRZYŻ 

850 000,00

CYKL PROGRAMÓW W TVP BYDGOSZCZ

200 000,00

JUBILEUSZOWA 25. BIELSKA ZADYMKA JAZZOWA - INTERNATIONAL JAZZ FESTIWAL 

200 000,00

WARSAW SUMMER JAZZ DAYS

200 000,00

Koszty obsługi programów rządowych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pn. "Infrastruktura Domów Kultury", "Kultura Dostępna", "Edukacja Kulturalna"

234 396,00

Koszty obsługi programów własnych pn. "Dom Kultury+" Inicjatywy Lokalne", Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży", "Ojczysty - dodaj do ulubionych", "Kultura -Interwencje", "EtnoPolska", "Bardzo Młoda Kultura

344 360,00

Obsługa programu NPRCz 2.0

800 000,00

Obsługa priorytetu 4 NPRCz 2.0

600 000,00

Działania promocyjno-informacyjne w ramach realizacji kampanii społeczno-informacyjnej NPRCz 2.0

1 850 000,00

Działania społeczno-wizerunkowe w ramach realizacji kampanii społeczno-informacyjnej NPRCz 2.0

3 850 000,00

EWALUACJA - NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

332 500,00

WSCHÓD KULTURY

1 000 000,00

Gale i nagrody

135 000,00

Kultura Dostępna

100 000,00

Festiwale filmowe

250 000,00

Audycje Kulturalne

70 000,00

Spacer po Warszawie

130 000,00

Działalność wystawiennicza NCK

670 000,00

Konkurs "Do Hymnu"

400 000,00

Zaśpiewajmy.pl

65 000,00

W Labiryncie: Koncert z Muzyką Kameralną Krzysztofa Pendereckiego

90 000,00

Film dokumentalny poświęcony Markowi Bilińskiemu

90 000,00

Projekty kulturalne NCK

1 700 000,00

V Festiwal Muzyki Europy Środkowo-Wschodniej EUFONIE 

5 850 000,00

Orszak Trzech Króli

60 000,00

Gala Nagród MKiDN

500 000,00

Grunwald

200 000,00

Organizacja premiery videorealizacji pt. "Sceny z życia szkoły nr 37 um. K.I.Gałczyńskiego"

4 220,00

Dom Kultury+ ; obsługa, ewaluacja i rozwój programu

800 000,00

Obsługa i promocja programów dotacyjnych

400 000,00

Kadra Kultury - szkolenia

320 000,00

E-Kadrakultury.NCK.PL

120 000,00

Praktykuj w kulturze

120 000,00

Pracuj w kulturze

140 000,00

XIII Ogólnopolska Giełda Projektów

175 000,00

Zaproś nas do siebie

260 000,00

Ojczysty - dodaj do ulubionych

195 780,00

Archi-Przygody

300 000,00

Konkurs: Piątka z Narodowych

150 000,00

Kto tam? Sztuka

59 000,00

Pamiętam Katyń

25 000,00

Barwy Wspólne

210 000,00

Konkurs: Odkryj swój skarb

81 000,00

Spotkania z Mistrzem

92 000,00

Poza ramą

35 000,00

Zespoły eksperckie NCK

10 000,00

Ewaluacja i monitoring działań NCK

90 000,00

Program badawczy: zjawiska kultury

150 000,00

Działania wspierające proces badawczy i ewaluacyjny

110 130,00

Kopernik w 550. rocznicę urodzin - badanie międzynarodowe

300 000,00

Promocja Programów NCK

1 112 700,00

Strony i serwisy

25 000,00

Bieżąca obsługa projektów

50 000,00

Seria: Myśl o kulturze

83 000,00

Seria: Jubileusze

130 000,00

Kwartalnik "Kultura Współczesna"

100 000,00

20 lat XX wieku

80 000,00

Rocznik Kultury Polskiej

65 000,00

Seria: Laboratoria

50 000,00

Katalogi Wydawnicze

40 000,00

Publikacje elektroniczne

20 000,00

Seria Varia

67 000,00

Seria Pracuj w Kulturze

35 000,00

Seria Kurs na Kulturę

10 000,00

Katalogi Galerii Kordegarda

100 000,00

Szymborska teka wydawnicza

30 000,00

Seria: Biblioteka Staropolskiej Myśli Politycznej

80 000,00

Targi książki i inne wydarzenia wystawiennicze

60 000,00

Organizacja pracy Działu Wydawnictw

40 000,00

Dom Kultury+

2 500 000,00

Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży

800 000,00

Ojczysty - dodaj do ulubionych  

500 000,00

Bardzo Młoda Kultura

3 000 000,00

Kultura Interwencje

5 000 000,00

EtnoPolska 2023

5 000 000,00

Blisko-Biblioteka 9.2.1.6

5 500 000,00

Dotacje udzielone organizacjom pozarządowym (Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży, Ojczysty - dodaj do ulubionych, Kultura Interwencje, EtnoPolska 2023) 

9 800 000,0