Platforma zakupowa

Od 15.12.2021 r. postępowania o zamówienia publiczne są publikowane na Platformie Zakupowej, tj.:

  • zapytania ofertowe w zakresie zakupów o wartości poniżej  progu stosowania Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129),  określonym w art. 2 ust. 1 pkt 1) upzp tj. o wartości poniżej 130 000,00 zł bez podatku od towarów i usług, prowadzone w oparciu o Regulamin wydatków realizowanych przez NCK z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych;
  • postępowania prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 upzp w zakresie zakupów o wartości równej lub powyżej  progu stosowania upzp,  określonym w art. 2 ust. 1 pkt 1) upzp tj. o wartości równej lub powyżej  130 000,00 zł bez podatku od towarów i usług, prowadzone w oparciu o ustawę o Prawie zamówień publicznych;
  • postępowania z zakresu działalności kulturalnej na podstawie wyłączenia ustawowego wskazanego w art. 11 ust. 5 pkt 2 upzp, prowadzone na podstawie Regulaminu udzielania zamówień z zakresu działalności kulturalnej w NCK;
  • postępowania prowadzone w trybie z wolnej ręki.

Oznacza to, że cały proces ofertowania i prowadzenia korespondencji dotyczący powyższych postępowań prowadzony będzie tylko i wyłącznie poprzez Platformę Zakupową w sposób elektroniczny, gwarantujący zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.

Przejdź do Platformy zakupowej →