Wyniki naboru do programu NCK Ojczysty - dodaj do ulubionych 2014

Data publikacji: 04.06.2014
Autor: Dom Kultury+
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Nabór wniosków do programu Ojczysty - dodaj do ulubionych 2014 został rozstrzygnięty!

Publikujemy listę wniosków rozpatrzonych pozytywnie (beneficjentów programu Ojczysty - dodaj do ulubionych 2014), listę podmiotów, które nie otrzymały dofinansowania (rozpatrzonych negatywnie) oraz wykaz wniosków, które zawierały błędy formalne.

"Ojczysty - dodaj do ulubionych". Program realizowany jest wraz z kampanią społeczno-edukacyjną o tej samej nazwie jako część Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2014-2020.

Celem strategicznym programu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz  doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.


Wykaz beneficjentów

Wykaz wniosków rozpatrzonych negatywnie

Wykaz wniosków zawierających błędy formalne