Kultura szeroka. Księga wyjścia.

Data publikacji: 09.07.2014
Autor: Kultura Enter
Średni czas czytania 4 minuty
drukuj

Kultura szeroka to nowe pojęcie opisujące rozległy obszar społecznych działań kulturalnych mających oddolną i spontaniczną naturę. Zjawisko to opisane jest w książce "Kultura Szeroka. Księga wyjścia." wydanej przez Ośrodek „Brama Grodzka Teatr NN” w Lublinie.

Twórcy publikacji "Kultura szeroka. Księga wyjścia." pokazują zmianę, jaka zachodzi w myśleniu o kulturze - przestaje ona być utożsamiana jedynie z wybitnymi, znanymi jednostkami, a zaczyna być udziałem każdego człowieka. Kontakt z innymi ludźmi, aktywny udział w życiu danej wspólnoty, uczenie się nowych rzeczy i ciekawość świata to podstawy, na których opiera się kultura szeroka.

Jak pisze Marcin Skrzypek w artykule "Coming-out kultury szerokiej":

"Książka ta pokazuje, że kultura jest czymś więcej, niż się dotychczas wydawało. Opisuje ona rozległy obszar społecznych działań kulturalnych mających oddolny i spontaniczny charakter, zwanych kulturą niezależną, nieformalną, alternatywną, niszową, amatorską, offową czy fanowską. Chcemy dla niej ukuć nowe określenie: kultura szeroka (przekornie wobec „wysokiej”), ponieważ inne jej nazwy mają nieco pejoratywny, gettoizujący wydźwięk. Kultura szeroka jest dopełnieniem, przeciwwagą i kontrapunktem dla kultury znanej i uznanej, performatywno-komercyjnej, nazywanej wysoką, mainstreamową, oficjalną, masową, popularną lub narodową, którą tworzą profesjonaliści szanowani za wyjątkowe osiągnięcia. O ile kultura mainstreamowa szuka doskonałości w wąskiej specjalizacji i tworzy podział na artystów i publiczność, o tyle kultura szeroka rozwija się horyzontalnie. Jest bliska, dostępna, włącza, uczy, zachęca do aktywności."

Publikacja jest dostępna w formacie pdf na stronie Biblioteki Multimedialnej Teatru NN.