Data publikacji: 27.08.2014
Autor: Kino za Rogiem
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Ideą projektu Kino za Rogiem jest stworzenie sieci małych kin, tanich w obsłudze i utrzymaniu, ale takich, które zachowują najważniejsze zalety współczesnych kin sieciowych, w szczególności cyfrową jakość obrazu i dźwięku. Oferta współpracy adresowana jest przede wszystkim do takich instytucji jak domy kultury, szkoły czy instytucje pozarządowe.

W Polsce powstaje nowa sieć kin pod marką Kino za Rogiem. To małe, 20-, 40-, maksimum 60-osobowe kina wyposażone w cyfrowy sprzęt gwarantujący najwyższą jakość dźwięku i obrazu. To próba wypełnienia luki, która powstała pomiędzy wielkomiejskimi multipleksami a „kinem domowym” w telewizorze. To przede wszystkim propozycja kulturalna dla środowisk, które w ostatnich latach zostały pozbawione możliwości obcowania za sztuką filmową w kinie z prawdziwego zdarzenia. 

Oferta współpracy adresowana jest przede wszystkim do takich instytucji jak domy kultury, szkoły, stowarzyszenia, ale też ośrodki edukacyjne, sportowe, wczasowe, sanatoryjne, biblioteki, kawiarnie, remizy strażackie, dyskoteki itp. Warunkiem podjęcia współpracy jest możliwość wydzielenia pomieszczenia o odpowiednich parametrach.

Kino za Rogiem to alternatywna propozycja zaspokajania  potrzeb kulturowych. W większych  aglomeracjach tylko tam zobaczymy wartościowe filmy rzadko lub nigdy nie trafiające do multipleksów. W małych miasteczkach i wsiach Kino za Rogiem będzie jedyną szansa na oglądanie filmów w estetyce kinowej. Alternatywa polega również na tym, że nie tylko animator kina, ale także widz będzie miał wpływ na dobór repertuaru.

Partner Kina za Rogiem od samego początku może liczyć na wszechstronną pomoc zarówno w kwestiach związanych z założeniem kina, jak również z jego funkcjonowaniem. Operator sieci pomaga w przygotowaniu projektu adaptacji, wskazuje optymalną konfigurację wyposażenia mając na względzie zarówno parametry techniczne jak i cenowe, zapewnia indywidualne konsultacje techniczne i programowe, gwarantuje dostęp do portalu, na którym znajdują się wszystkie narzędzia niezbędne do zarządzania kinem, umożliwia wymianę doświadczeń pomiędzy Partnerami skupionymi w sieci.

Więcej informacji znajduje się na stronie www.kinozarogiem.pl.