EWALUACJA DZIAŁAŃ DOMU KULTURY – NARZĘDZIA I METODY | BENEFICJENCI DK+ | REKRUTACJA DO 13.09.

Data publikacji: 09.09.2015
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Ruszyła rekrutacja na szkolenie Kadry Kultury pt. „Ewaluacja działań domu kultury - narzędzia i metody”! Szkolenie odbędzie się w dniach 5-7 października 2015.
Szkolenie dla beneficjentów programu Dom Kultury+ 2010-2015.

EWALUACJA DZIAŁAŃ DOMU KULTURY – NARZĘDZIA I METODY | BENEFICJENCI DK+ | REKRUTACJA DO 13.09.
Dom Kultury+

Cele szkolenia:

 1. Zwiększenie wiedzy uczestników na temat ewaluacji działań domu kultury.
 2. Zwiększenie umiejętności w zakresie stosowanych narzędzi i metod wykorzystywanych w ewaluacji.
 3. Uzyskanie pozytywnego nastawienia uczestników do ewaluacji jako przydatnego i łatwego elementu refleksji nad działalnością domu kultury i doskonaleniem, integracji w zespole i z odbiorcami, promocją instytucji.

Kompetencje nabyte podczas szkolenia:

Wiedza:

 • uczestnicy zapoznają się z procesem i projektem ewaluacyjnym,
 • uczestnicy pogłębią wiedzę na temat narzędzi i metod ewaluacji,
 • uczestnicy będą wiedzieć, jakie metody i narzędzia dostosować do grup wiekowych i sytuacji.

Umiejętności:

 • uczestnicy będą potrafili wykorzystać ewaluację jako refleksję nad działalnością domu kultury,
 • uczestnicy będą potrafili wykorzystać ewaluację jako narzędzie doskonalenia i integracji zespołu domu kultury,
 • uczestnicy będą potrafili wykorzystać ewaluację do promocji instytucji kultury,
 • uczestnicy będą potrafili wykorzystać ewaluację do lepszej integracji domu kultury z odbiorcami i partnerami.

Postawy:

 • uczestnicy zrozumieją, że ewaluacja jest narzędziem doskonalenia i refleksji dla lepszej jakości pracy domu kultury.

Program szkolenia obejmuje następujące bloki tematyczne:

 • kluczowe elementy rozumienia ewaluacji, definicje, rodzaje ewaluacji,
 • współzależność metod diagnostycznych,
 • ewaluacja tradycyjna i rozwojowa,
 • proces i projekt ewaluacji w domu kultury,
 • planowanie ewaluacji na etapie planowania projektu/pisania wniosku,
 • wybór metod i narzędzi ewaluacji dostosowanych do grup w instytucji kultury,
 • przygotowanie raportu z badań ewaluacyjnych,
 • wydarzenia w domu kultury jako okazja do ewaluacji,
 • autoewaluacja w instytucji kultury, czyli ewaluacja jako rozwój naszej organizacji i partnerstwa,
 • ewaluacja strategii rozwoju domu kultury.

Trenerzy/Wykładowcy: Teresa Jankowska

Termin: 5-7 października 2015 r.

Ośrodek szkoleniowy Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach

Rekrutacja na szkolenie odbywa się w dniach 3-13 września 2015. Decyduje kolejność zgłoszeń. Ankieta rekrutacyjna dostępna jest TUTAJ.

Koszty: 200 zł netto + 23% VAT (brutto 246 zł)

Wpłaty

Prosimy o dokonywanie wpłat po otrzymaniu mailowego potwierdzenia o zakwalifikowaniu się do udziału w szkoleniu, które zostanie przesłane w terminie do 15 września 2015 r. Termin dokonania wpłaty: do 22 września 2015 r.

Dane do przelewu:

Nr konta: 61 1130 1017 0000 0577 0120 0001

Odbiorca: Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa Tytułem: Opłata za udział w szkoleniu "Ewaluacja działań domu kultury 5-7.10.2015"