CZAS NA INICJATYWY LOKALNE 2014

Data publikacji: 28.05.2014
Autor: DK+
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Beneficjenci programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2014 rozpoczęli realizację pierwszej części zadania, która obejmuje przeprowadzenie diagnozy identyfikującej zasoby i samodzielne inicjatywy mieszkańców w danej społeczności lokalnej, opracowanie i udostępnienie do wiadomości publicznej zasad wyboru inicjatyw, zgodnie z zasadą przejrzystości i równego traktowania podmiotów zgłaszających projekty, dokonanie wyboru od 3 do 7 różnorodnych inicjatyw wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru podanym do publicznej wiadomości.