BLISKO – spotkanie informacyjne online

Data publikacji: 11.04.2023
Autor: AJ
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Zapraszamy biblioteki publiczne zainteresowane złożeniem wniosku do konkursu dotacyjnego BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność, realizowanego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0, Kierunek interwencji 4.1, na spotkanie informacyjne online.

Podczas spotkania:

  • przedstawimy cele BLISKO,
  • przybliżymy kluczowe założenia programowe i finansowe,  
  • wyjaśnimy, kto może aplikować o środki,
  • zaprezentujemy harmonogram działań w latach 2023–2024.

Zaplanowaliśmy również czas na pytania i odpowiedzi.

BLISKO - spotkanie informacyjne online: 13 kwietnia 2023,  godz. 11:00-13:00.

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWUyYjUwNzEtYWQ1YS00MjQzLTg0YTctZjdjYzFiN2Q2YTRi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2200bb740f-5baf-4302-8915-fe44d812104e%22%2c%22Oid%22%3a%22735fe3f2-2eea-4d95-ae03-bc70e66a2638%22%7d

 

Zgłoś swoje pytanie!

Prosimy o przekazywanie swoich pytań drogą mailową (alukomska@nck.pl) – pomogą one przygotować program spotkania tak, aby był jak najbardziej pomocny dla Państwa oraz dla przyszłych wnioskodawców.