Kontakt

Poniedziałek-piątek w godz. 10.00-14.00
Ilona Spałek-Adach
Dział Programów Dotacyjnych (BLISKO)
Aleksandra Łukomska
Dział Programów Dotacyjnych (BLISKO)
Zofia Mioduszewska-Wajszczak
Dział Szkoleń i Profesjonalizacji
Karolina Michalska
Zastępca Kierownika Działu Szkoleń i Profesjonalizacji (Zaproś nas do siebie!)