NPRCz 2.0: zapowiedź naboru do BLISKO

Data publikacji: 10.01.2024
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Narodowe Centrum Kultury, będące Operatorem Priorytetu 4 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025, 19 stycznia rozpocznie czwarty nabór wniosków do konkursu dotacyjnego BLISKO (Kierunek interwencji 4.1 NPRCz 2.0) o budżecie 5,5 mln zł. Wnioski można będzie składać drogą elektroniczną (system SOP) do 9 lutego. Najwyżej ocenione projekty, które otrzymają dofinasowanie w kwocie od 100 do 140 tys. zł, będą realizowane w trybie dwuletnim. Dla zainteresowanych aplikowaniem planujemy spotkanie informacyjne online we wtorek, 30 stycznia, o godz. 12.00. Szczegóły wkrótce.

Konkurs dotacyjny BLISKO - Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność jest ważnym elementem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025. W poprzednich trzech edycjach projektu 142 biblioteki publiczne – beneficjenci BLISKO otrzymali łączne wsparcie w wysokości 16,5 mln zł. Celem konkursu jest wzmocnienie roli bibliotek publicznych jako „trzeciego miejsca” - lokalnego ośrodka życia społecznego, stanowiącego centrum dostępu do kultury i wiedzy oraz integrującego społeczność. W ramach BLISKO wspieramy biblioteki publiczne w podnoszeniu kompetencji ich pracowników oraz budowaniu i wzmacnianiu lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju czytelnictwa.