Zakup sprzętu w projekcie Konwersja cyfrowa domów kultury

Data publikacji: 11.06.2022
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Zakup sprzętu to jeden z etapów projektu Konwersja cyfrowa domów kultury. Grantobiorcy, na podstawie autodiagnozy oraz przy wsparciu tutora cyfrowego, planowali, co będzie im potrzebne do prowadzenia działań online. Nowe urządzenia pozwolą instytucjom kultury na większą niezależność – m.in. dadzą możliwość organizowania wydarzeń bez wsparcia firm zewnętrznych.

Z relacji niektórych grantobiorców wynika, że część zakupionego sprzętu będzie ogólnodostępna dla mieszkańców, a także wykorzystywana przy różnego rodzaju warsztatach, pozwalając na zajęcia poprzez praktykę. Z pewnością przyczyni się to do uatrakcyjnienia i poszerzenia oferty kulturalnej niemal 200 instytucji kultury w całej Polsce.

Patrząc na działania grantobiorców, wiemy już, że sprzęt zakupiony w ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury przyczyni się do:

  • większej liczby nowoczesnych studiów nagrań i sal kinowych
  • lepszego nagłośnienia i profesjonalnego oświetlenia scen w instytucjach kultury
  • transmisji wydarzeń i prowadzenia zajęć w trybie online lub w formule hybrydowej
  • rejestracji koncertów, reportaży z własnych imprez – dzięki profesjonalnym kamerom i programom do montażu
  • dokumentowania realizowanych projektów za pomocą cyfrowych aparatów fotograficznych
  • archiwizacji i digitalizacji zdjęć, pocztówek i innych pamiątek społeczności lokalnej związanych z danym regionem
  • prowadzenia zajęć muzycznych, tworzenia zespołów, podkładów dźwiękowych, organizowania koncertów, prowadzenia wywiadów – dzięki sprzętowi do nagrywania dźwięku, m.in. mikserowi, konsoli, mikrofonom itp.
  • usprawnienia pracy z wykorzystaniem laptopów i tabletów potrzebnych do realizowania działań w trybie online
  • lepszej komunikacji z odbiorcami i zwiększenia dostępności oferty kulturalnej dla osób ze szczególnymi potrzebami dzięki montażowi pętli indukcyjnych i specjalistycznych stanowisk komputerowych (z dużym monitorem, dostosowaną klawiaturą, lupą elektroniczną, myszką Big Track, słuchawkami z innowacyjną technologią i oprogramowaniem z syntetyzatorem mowy)
  • zwiększenia dostępności oferty kulturalnej dla osób z trudnościami w poruszaniu się – zapewnieniu im możliwości udziału w wydarzeniach dzięki technologii VR i video 360

------

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.