Spotkania idei i inspiracji – wizyty studyjne w ramach "Konwersji cyfrowej DK"

Data publikacji: 17.07.2023
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

3 miasta, 5 domów kultury, 60 uczestników, ponad 80 godzin spotkań, szkoleń i warsztatów - Narodowe Centrum Kultury zorganizowało w tym roku trzy wizyty studyjne dla grantobiorców projektu Konwersja cyfrowa domów kultury. Spotkania miały na celu sieciowanie instytucji biorących udział w projekcie, wymianę doświadczeń i prezentację działalności domów kultury, które udział w projekcie mają już za sobą.

Konwersja cyfrowa domów kultury - podsumowanie - zobacz film

W dniach 25-27 kwietnia 2023 r. gościliśmy w Nadbałtyckim Centrum Kultury. Program obejmował m.in. temat projektowania i tworzenia gier miejskich jako sposobu na animację odbiorców kultury. W Centrum św. Jana zapoznaliśmy się z digitalizacją zbiorów, tworzeniem aplikacji do zwiedzania za pomocą kodów QR. 

Druga wizyta studyjna została zrealizowana z Puławskim Ośrodkiem Kultury "Dom Chemika". Rozmawialiśmy o partnerstwach i sieciowaniu instytucji kultury. Były to trzy dni inspirujących warsztatów, podczas których wykorzystywaliśmy m.in. cyfrowe formy ekspresji. 

Cykl wizyt zakończyło spotkanie w Miejskim Ośrodku Kultury "Amfiteatr" w Radomiu. Podczas tej wizyty skupiliśmy się na temacie budowania relacji z publicznością i odbiorcami, a także nawiązywaniu współpracy z lokalną społecznością. Cennym doświadczeniem były także rozmowy o włączaniu młodzieży w realizację projektów kulturalnych. 

Celem wizyt studyjnych była prezentacja narzędzi i cyfrowych rozwiązań usprawniających pracę zespołów w domach kultury. Uczestnicy i grantobiorcy opowiadali o swoich doświadczeniach transformacji cyfrowej - jak zmieniła się ich praca, jak innowacje wpłynęły na ofertę kulturalną proponowaną odbiorcom. Była to także okazja do wymiany doświadczeń, podzielenia się dobrymi praktykami i możliwość spotkania osób zaangażowanych w tworzenie i promowanie oferty kulturalnej w Polsce. 

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.