Formularz wyszukiwania w ramach: FAQ

FAQ

Wyników: 30

Etap naboru

Projekt skierowany jest do bibliotek, w skład których wchodzą domy, centra i ośrodki kultury. 

Wnioski mogą składać samorządowe instytucje kultury ze wszystkich województw w Polsce. 

Informacja nt. województw znajduje się w Regulaminie konkursu grantowego w pkt. III. Są to województwa: podlaskie, lubelskie, łódzkie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, podkarpackie. Regulamin znajduje się w materiałach do pobrania na stronie NCK.

Tak, jeżeli zmiana lokalizacji nie wpływa na kryteria strategiczne. Wszelkie zmiany wymagają aneksu do umowy.