Specjalistyczne szkolenia online – kolejny etap projektu Konwersja cyfrowa domów kultury

Data publikacji: 13.04.2022
Średni czas czytania 5 minut
drukuj

Narodowe Centrum Kultury rozpoczęło etap szkoleń specjalistycznych w ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury. Celem spotkań prowadzonych online jest rozwijanie kompetencji grantobiorców w zakresie tworzenia oferty programowej, wykorzystywania narzędzi online oraz zarządzania instytucją kultury. Szkolenia będą trwać do 30 czerwca br.

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczestników projektu Konwersja cyfrowa domów kultury, obejmujące szkolenia stacjonarne, szkolenia zdalne (online) oraz tutoring to największe pod względem budżetu i skali organizacyjnej przedsięwzięcie w obszarze profesjonalizacji kadr kultury w historii NCK.  

W pierwszym etapie projektu, realizowanym od listopada 2021 r. do marca 2022 r. Narodowe Centrum Kultury przeprowadziło 200 dwudniowych szkoleń stacjonarnych w siedzibach grantobiorców (3200 godzin szkoleniowych). Wzięło w nich udział łącznie ok.  1,7 tys. osób.

Pierwszego marca Narodowe Centrum Kultury rozpoczęło kolejny etap programu szkoleniowego w projekcie Konwersja cyfrowa domów kultury. Grantobiorcy, adekwatnie do wcześniej zdiagnozowanych potrzeb rozwojowych, biorą udział w wybranych przez siebie szkoleniach specjalistycznych online, które rozwijają konkretne kompetencje w trzech obszarach tematycznych: narzędzia cyfrowe, projektowanie oferty programowej online i zarządzanie instytucją kultury. Tematyka szkoleń obejmuje takie zagadnienia jak: tworzenie podcastów, tworzenie live streamingów i webinariów, narzędzia internetowe w pracy animatora kultury, budowanie publiczności po pandemii – online i offline czy multimedialne narzędzia do zarządzania zespołem. Szkolenia pomagają grantobiorcom Konwersji dostosować działania animacyjne do różnych grup wiekowych oraz projektować działania kulturowe dostępne dla odbiorców ze szczególnymi potrzebami, z podkreśleniem ich włączającego charakteru.  

Pierwsza ścieżka adresowana jest do osób odpowiedzialnych za planowanie i realizację oferty programowej instytucji. Uczestnicy poznają dobre praktyki dotyczące działań animacyjnych i edukacyjnych online. Dowiadują się, jak wdrażać innowacje technologiczne w instytucji, jak budować jej markę w mediach społecznościowych, czy w jaki sposób projektować działania międzypokoleniowe z wykorzystaniem narzędzi online.

Druga ścieżka dotyczy narzędzi online, potrzebnych do realizacji projektów cyfrowych, takich jak podcasty, webinaria czy live streaming. Grantobiorcy poznają także wybrane narzędzia ułatwiające pracę z grupą. Szkolenia dotyczą zarówno kwestii merytorycznych, jak i technicznych – m.in. produkcji materiałów audio i wideo (montaż, obróbka, kanały dystrybucji).

Trzecia ścieżka szkoleniowa wzmacnia kompetencje osób pełniących funkcje zarządcze w instytucjach kultury: dyrektorów, kierowników oraz liderów projektów w zakresie prowadzenia komunikacji wewnętrznej, motywowania pracowników, angażowania oraz integrowania grupy. Uczestnicy i uczestniczki poznają także multimedialne narzędzia pomocne w zarządzaniu zespołem.

Poza szkoleniami specjalistycznymi grantobiorcy raz w miesiącu mogą uczestniczyć w webinariach tematycznych. Jak dotąd udział w nich wzięło ponad 1300 osób.

Konwersja cyfrowa domów kultury, której budżet przekracza 31 mln zł, służy wyposażeniu domów, centrów i ośrodków kultury w kompetencje i umiejętności w zakresie wykorzystywania narzędzi cyfrowych oraz sprzęt i infrastrukturę informatyczną niezbędną do prowadzenia online i/lub w formie cyfrowej działań edukacyjnych i animacyjnych dla lokalnych społeczności.

Projekt ma charakter systemowy i finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.