Film ze szkoleń stacjonarnych

Data publikacji: 03.02.2023
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

W styczniu zakończyliśmy szkolenia stacjonarne w ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury. Zachęcamy do obejrzenia filmu z tego etapu!

Projekt Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”, III Osi Priorytetowej „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.