Ukraińcy o historii, kulturze i stosunkach polsko-ukraińskich

Data publikacji: 30.07.2017
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Raport prezentuje wyniki badania zrealizowanego przez Narodowe Centrum Kultury oraz Instytut Studiów Politycznych PAN na Ukrainie. Koncentrowało się ono na stosunku mieszkańców Ukrainy do historii, ze szczególnym uwzględnieniem relacji polsko-ukraińskich. Dodatkowymi wątkami poruszanymi w badaniu była tożsamość Ukraińców, stosunek do polskiej kultury i dziedzictwa kulturowego związanego z Polakami oraz ocena bieżących wydarzeń (dekomunizacji, skutków Euromajdanu).

Badania przeprowadzono w 2016 roku na Ukrainie. W module ilościowym przeprowadzono wywiady bezpośrednie (PAPI) na próbie 4000 mieszkańców Ukrainy powyżej 18 roku życia. W module jakościowym zrealizowano 4 wywiady fokusowe w następujących miastach: Kijów, Iwano-Frankiwsk, Charków, Odessa. Do uczestnictwa w grupach fokusowych zaproszeni zostali przedstawiciele środowisk opiniotwórczych. 

Jak wynika z badania, mieszkańcy Ukrainy sami siebie identyfikują najczęściej poprzez obywatelstwo państwa – taką identyfikację wskazało 42% badanych. Wśród źródeł wiedzy o historii pierwsze miejsce zajęły rozmowy z rodziną i bliskimi (40%), a następnie szkoła (38%), książki (36%), filmy (29%), ukraińskie kanały TV (25%) i internet (24%). Na dziesięć państw, co do których zapytano respondentów, czy historia w stosun­kach z nimi jest ważna, Polska zajęła drugie miejsce (23% bardzo ważna, 44% waż­na), za Rosją (33% bardzo ważna, 37% ważna).