Stan praktyk publikacyjnych polskich czasopism naukowych w 2017 roku

Data publikacji: 02.05.2019
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Tytuł: Stan praktyk publikacyjnych polskich czasopism naukowych w 2017 roku

Autor: Emanuel Kulczycki

Rok: 2018

Raport prezentuje informacje o polskich czasopismach ze wszystkich obszarów nauki, które – według źródeł je indeksujących – uznawane są za czasopisma naukowe. Raport powstał w ramach projektu „Badanie wzorców doskonałości w nauce i sztuce w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą «DIALOG» w latach 2017–2019”. Prezentuje stan danych aktualny na 10 grudnia 2017 r.

Przedmiotem analiz są czasopisma wydawane w Polsce. Prezentowane dane dotyczą aktualnie wydawanych polskich czasopism naukowych („takich, które wydały komplet numerów w roku 2015 i w roku 2016 oraz ukazują się co najmniej od 2015 r.”).Raport opiera się na danych zastanych, zbieranych i prezentowanych przez krajowe i międzynarodowe bazy indeksujące czasopism, danych zbieranych w latach 2012–2015 przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na potrzeby tworzenia „Wykazu czasopism punktowanych” oraz na danych wytworzonych w zrealizowanych badaniach.

 

 

Stan praktyk publikacyjnych polskich czasopism naukowych w 2017 roku

Pobierz plik 2019/05/raport o polskich czasopismach naukowych-e-kulczycki292 (PDF 12.72 MB)