Stan czytelnictwa książek w Polsce w I kwartale 2022 r. Wstępne wyniki

Data publikacji: 22.04.2022
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Badanie stanu czytelnictwa w Polsce (badanie naukowe Biblioteki Narodowej) zostało zrealizowane w ramach Planu Ewaluacji i Monitoringu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025. Jest kontynuacją zapoczątkowanych w 1992 r. systematycznych badań na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie osób w wieku 15 i więcej lat. W każdym z kolejnych badań zadawane są zarówno pytania monitorujące, jak też – różniące się w kolejnych badaniach – pytania dodatkowe umożliwiające pogłębione zrozumienie wybranych zagadnień czytelniczych. 

Badanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025.