Rekomendacja Warszawska o odbudowie dziedzictwa materialnego

Data publikacji: 02.05.2019
1 minuta

Wynikiem konferencji „The challenges of World Heritage recovery. International conference on reconstruction”, która odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie w dniach 6-8 maja 2018 roku (z udziałem ponad 200 uczestników reprezentujących wszystkie regiony świata) jest przyjęcie Rekomendacji Warszawskiej, która wskazuje zasady, jakimi należy się kierować przy odbudowie zabytków, ze szczególnym uwzględnieniem historycznych miast. 

Fot. pixabay.com
Fot. pixabay.com

Sformułowane przez uczestników postulaty odnoszą się do odbudowy dziedzictwa materialnego uszkodzonego wskutek konfliktów zbrojnych lub katastrof naturalnych. Rekomendacja ogłoszona została w następstwie m.in. szczególnie rażących niszczycielskich aktów dokonanych w ostatnich latach na dobrach kultury przez tzw. Państwo Islamskie. Dokument potwierdza prawo społeczności do odbudowy, przy zaistnieniu szczególnych okoliczności, zniszczonych obiektów zabytkowych. Porusza także szereg aktualnych zagadnień dotyczących ochrony i rekonstrukcji dziedzictwa, takich jak możliwości oferowane przez dokumentację trójwymiarową i wpływ dziedzictwa na życie społeczności lokalnych.