Sytuacja artystów w Polsce

Data publikacji: 16.01.2017
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Tytuł: Raport wstępny (cząstkowy) z badania „Sytuacja artystów w Polsce”

Autor: NCK/prof. Jagoda Hernik-Spalińska i dr Michał Łuczewski

Realizator: Danae Sp. z o.o.

Finansowanie: Narodowe Centrum Kultury

Sytuacja artystów w Polsce
Sytuacja artystow w Polsce

Opis: Raport prezentuje wstępne wyniki badania dotyczącego sytuacji polskich artystów oraz określenia pożądanych przez nich dróg rozwoju polskiej polityki kulturalnej. Badania zostały zainicjowane przez Zespół ds. Polityki Tożsamości, który jest jednym z Zespołów Eksperckich działających przy Narodowym Centrum Kultury.

W celu uzyskania jak najpełniejszych danych diagnoza sytuacji artystów w Polsce składała się z dwóch komponentów: badania jakościowego (grup fokusowych) oraz badania sondażowego (n=600). Badanie sondażowe obejmowało trzy bloki pytań: 1) sztuka (pytania o najwybitniejszych twórców i dzieła, wizję sztuki i autocenzurę), 2) ekonomia (pytania o ocenę obecnej sytuacji i hipotetycznych rozwiązań systemowych), 3) tożsamość (kwestie tożsamości zbiorowej i stosunku do przeszłości).

Wstępny raport przedstawia odpowiedzi artystów na wybrane pytania odnoszące się do: oceny własnej sytuacji ekonomicznej, oceny potencjalnych rozwiązań związanych z finansowaniem działalności twórczej, wizji rozwoju sztuki, kwestii autocenzury oraz oceny PRL w historii Polski. Pełne opracowanie zebranych danych będzie zawierał raport końcowy, którego publikacja planowana jest na marzec 2017 roku.

Zasięg: Polska

Język: polski

Słowa kluczowe: badania, artyści, sztuka, ekonomia, tożsamość