POLSKA SZKOŁA W DOBIE CYFRYZACJI. DIAGNOZA 2017

Data publikacji: 30.11.2017
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Tytuł: Polska szkoła w dobie cyfryzacji. Diagnoza 2017

Autor: Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego, PCG Edukacja, Librus Sp. z o.o.

Rok: 2017

POLSKA SZKOŁA W DOBIE CYFRYZACJI. DIAGNOZA 2017
mobile

Badanie zespołu badawczego Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego i firmy PCG „Polska szkoła w dobie cyfryzacji” przeprowadzone zostało w czerwcu 2017 roku na grupie ponad 100 000 respondentów  (uczniów, rodziców i nauczycieli). Zebranie tak licznej grupy respondentów umożliwiła firma Librus –  partner technologiczny badania. Jest to największe jak dotąd badanie polskich szkół diagnozujące poziom wykorzystania technologii w edukacji. Raport z badania dostarcza odpowiedzi na liczne pytania m.in.: czy i jak polskie szkoły są scyfryzowane oraz z jakich nowych technologii korzystają nauczyciele i uczniowie?

Jak podsumowuje autorka badania i wieloletnia badaczka zagadnienia cyfryzacji szkół – prof. Marlena Plebańska aktualny obraz polskiej szkoły to: „zaawansowani cyfrowo uczniowie, ciekawi nowych możliwości, lecz nieufni wobec technologii w szkole rodzice oraz nauczyciele słabo wyposażeni przez swoje placówki w odpowiednie narzędzia oraz cyfrowe kompetencje”.

Ponad 70% badanych nauczycieli ocenia wpływ, jaki mają nowe technologie na podniesienie atrakcyjności prowadzonych lekcji na dobry lub bardzo dobry. 90% pedagogów deklaruje korzystanie z technologii cyfrowych podczas zajęć, jednak zwykle korzystają z tzw. metod podawczych (m.in. prezentacje multimedialne lub tablice interaktywne), prowadząc zajęcia nastawione na przekaz informacji, a nie – rozwój  kreatywny uczniów.

Z badania wynika, że rodzice nie boją się technologii cyfrowych, jednak nie do końca im ufają i nie są przekonani co do ich efektywności.

Zasięg: Polska

Język: polski

Słowa kluczowe: młodzież szkolna, edukacja, społeczeństwo cyfrowe