RAPORT: EWALUACJA PROJEKTU

Data publikacji: 21.07.2017
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Tytuł: Ewaluacja projektu "W muzeum wszystko wolno"

Autor: Magdalena Szostakowska i Iwona Pogoda

Finansowanie: Muzeum Narodowe w Warszawie

Rok wydania raportu: 2016

RAPORT: EWALUACJA PROJEKTU
Fot. pixabay.com dzieci

Opis: Raport prezentuje wnioski z ewaluacji projektu Muzeum Narodowego w Warszawie pt. "W muzeum wszystko wolno", który polegał na zaproszeniu dzieci do przygotowania wystawy czasowej Muzeum. Przez kilka miesięcy sześć dziecięcych zespołów kuratorskich opracowywało koncepcje sal ekspozycyjnych, projektowało plakaty, wydarzenia towarzyszące, itd.

Celem ewaluacji było zidentyfikowanie zmian jakie przyniósł udział w projekcie dla wszystkich zaangażowanych stron: dzieci, rodziców, tutorów, pracowników muzeum i odbiorców. Żeby uzyskać jak najbogatszy obraz badaczki wykorzystały rożne metody łącząc podejście jakościowe z ilościowym i dostosowując technikę zbierania danych do specyfiki badanej grupy (np. przygotowując ankiety rysunkowe dla młodszych dzieci).

Jak wskazuje ewaluacja projekt był udany nie tylko w kategoriach zainteresowania medialnego i zmiany wizerunku Muzeum. Autorki wskazują m.in. na pozytywny wpływ przedsięwzięcia na kompetencje społeczne dzieci, oswojenie przez nie przestrzeni muzeum, ale także zawodowy rozwój pracowników. W raporcie zwrócona została również uwaga na trudności związane z pracą z młodymi kuratorami. 

Język: polski

Zasięg: Polska

Słowa kluczowe: muzeum, dzieci, ewaluacja, wystawa