BADANIE SEGMENTACYJNE UCZESTNIKÓW KULTURY

Data publikacji: 12.06.2017
Średni czas czytania 4 minuty
drukuj

Tytuł: Badanie segmentacyjne uczestników kultury

Autor: Muzeum Historii Polski, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina/Smartscope

Rok wydania raportu: 2017

BADANIE SEGMENTACYJNE UCZESTNIKÓW KULTURY
Okładka-segmentacja

Opis:  Celem badania podsumowywanego w raporcie było przeprowadzenie podziału uczestników kultury na grupy ze względu na ich potrzeby, wydatki na cele kulturalne i sposoby spędzania czasu. Przy tworzeniu typologii uwzględniono również zainteresowania oraz cechy psychograficzne i demograficzne respondentów.

Na podstawie zebranych danych wyróżniono następujące segmenty uczestników kultury: ludowi tradycjonaliści (23%), aspirujący mainstream (21%), wycofani i przymusowi domatorzy (po 12%), zdobywcy wiedzy (11%), młodzi uciekinierzy (8%), konsumenci kultury instytucjonalnej (7%), sensualni oraz poprawni konformiści (po 3%). W opracowaniu znalazły się charakterystyki każdej z wymienionych grup konsumentów kultury. Najwyższe średnie roczne wydatki na kulturę ponosi grupa konsumentów kultury instytucjonalnej (576 zł), znacznie wyprzedzając zdobywców wiedzy (397 zł), aspirujący mainstream (357 zł) i młodych uciekinierów (335 zł). Największy odsetek osób, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy odwiedziły muzeum, odnotowano wśród zdobywców wiedzy (48%) oraz przedstawicieli aspirującego mainstreamu (47%), natomiast najrzadziej te placówki kultury odwiedzali ludowi tradycjonaliści (10%), wycofani (9%) i przymusowi domatorzy (8%). Także te właśnie grupy najmniej wydają na kulturę (poniżej 150 zł rocznie).

Badacze stwierdzili, że w kulturze – zarówno zinstytucjonalizowanej (np. poprzez wizyty w instytucjach kultury), jak i domowej (np. przez lekturę, słuchanie rozgłośni kulturalnych) – uczestniczy co najmniej raz w roku 96% Polaków. Kultura jest na ogół postrzegana konwencjonalnie – często jako opanowanie pewnych zasad relacji międzyludzkich i podstawowej wiedzy na temat utworów kultury. Wśród cech człowieka kulturalnego jeden na trzech ankietowanych wskazywał dobre wychowanie, a druga w kolejności odpowiedź: „musi umieć się dobrze wysławiać” zebrała tylko 16% głosów. Najczęstszymi aktywnościami kulturalnymi Polaków pozostają: udział w festynie lub święcie lokalnym (53% respondentów), w pikniku albo innej imprezie plenerowej (48%) oraz w projekcji filmowej (46%). Jeden na pięciu badanych odwiedza skansen bądź zabytek archeologiczny, a z oferty domów kultury i muzeów korzysta jeden na czterech. Tyle samo Polaków poznaje przez internet dzieła sztuki ze zbiorów muzealnych i prywatnych, korzystając z wirtualnego zwiedzania średnio 2,4 razy w roku. Wśród najczęściej wymienianych instytucji kultury prym wiedzie ogólnie rozumiane muzeum (44% wskazań), kolejną najbardziej znaną placówką jest Muzeum Narodowe w Warszawie (27%), po którym następują teatry (22%), Zamek Królewski na Wawelu (20%), Centrum Nauki Kopernik oraz Muzeum Powstania Warszawskiego (po 16%) i warszawski Zamek Królewski (15% respondentów wskazało go spontanicznie). Czterech na pięciu respondentów używa internetu co najmniej raz w tygodniu, a z aplikacji mobilnej związanej z kulturą lub zwiedzaniem skorzystało w ubiegłym roku zaledwie 4% badanych. 

Zasięg: Polska

Język: polski

Słowa kluczowe: uczestnictwo w kulturze, publiczność, instytucje kultury, muzea, segmentacja