RAPORT: ARTYSTA I PRACOWNIK? ABSOLWENCI UCZELNI ARTYSTYCZNYCH W OCZACH PRACODAWCÓW

Data publikacji: 20.06.2018
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Tytuł: Artysta i pracownik? Absolwenci uczelni artystycznych w oczach pracodawców. Raport z badań jakościowych

Autor: Ewa Bogacz-Wojtanowska – kierownik naukowy projektu, Marek Szladowski 

Rok: 2017

Jedną z najważniejszych kwestii związanych z relacją między pracodawcą a pracownikiem jest jakość pracy. Od niej bowiem zależy najczęściej ocena jego fachowości, a w efekcie wysokość pensji czy możliwość awansu.

Raport powstał na podstawie wywiadów pogłębionych przeprowadzanych z pracodawcami, którzy zatrudniają absolwentów uczelni artystycznych w Polsce: muzycznych, plastycznych i teatralno-filmowych. Ich celem było poznanie i ocena opinii oraz wniosków przedstawianych przez pracodawców na temat zatrudniania absolwentów uczelni artystycznych. 

Opracowanie jest jednym z rezultatów projektu pn. Ogólnopolskie Badanie Losów Zawodowych Absolwentów Uczelni Artystycznych. Ze wszystkimi raportami badawczymi, które powstały w projekcie do tej pory można zapoznać się na stronie: www.artystapostudiach.pl

Raport powstał w ramach porozumienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz:

 • Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku,
 • Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach,
 • Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie,
 • Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi,
 • Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu,
 • Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,
 • Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu,
 • Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,
 • Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy,
 • Akademii Muzycznej w Krakowie,
 • Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie,
 • Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie,
 • Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi,
 • Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie,
 • Akademii Sztuki w Szczecinie.