RAPORT: ARCHIWISTYKA SPOŁECZNA. DIAGNOZA I WYZWANIA

Data publikacji: 11.05.2018
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Tytuł: Archiwistyka społeczna. Diagnoza i wyzwania

Autor: Fundacja Ośrodka KARTA

Rok: 2017

Raport powstał w ramach zadania zleconego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w priorytecie „Obserwatorium Kultury”. Opisuje zjawisko archiwistyki społecznej oraz obecność tematyki archiwów społecz­nych w nauce i dydaktyce, a także kwestie zagrożonych zbiorów społecznych.

Na podstawie wywiadów z przedstawicielami wybranych archiwów społecz­nych autorzy raportu wskazują czynniki sprzyjające rozwojowi archiwów. Na bazie raportu oraz przeprowadzonych dotychczas badań zwracają uwagę na wyzwania stojące przed archiwami społecznymi, których głównym celem jest przechowywanie i zabezpieczanie materiałów archiwalnych oraz integrowanie społeczności wokół historii i bezpośrednich świadectw. Do wyzwań tych należą m.in.:

  • rozpowszechnianie gromadzonych zasobów, w tym: dokumentów, fotografii, dźwięków, relacji i filmów, w atrakcyjnej formie,
  • integrowanie wiedzy o prowadzonych działaniach na jednej platformie bran­żowej (www.archiwa.org),
  • podejmowanie współpracy ze specjalistami z innych dziedzin,
  • szersze stosowanie zasad wolnych licencji i otwartych zasobów edukacyjnych,
  • dalsza profesjonalizacja i podnoszenie kompetencji osób działających i pracujących zawodowo w archiwach społecznych,
  • rozbudowa sieci archiwów,
  • promocja zasad ich funkcjonowania,
  • wdrażanie przyjętych na I Kongresie Archiwów Społecznych standardów archiwów społecznych – Karty Zasad Archiwum Społecznego.