Praktyki kulturalne Polaków

Data publikacji: 26.01.2016
1 minuta

Tytuł: Praktyki kulturalne Polaków

Autor: Rafał Drozdowski, Barbara Fatyga, Mirosław Filiciak, Marek Krajewski, Tomasz Szlendak

Rok wydania raportu: 2014

Finansowanie: dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

galeria
Fot. Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland, flickr, CC BY-NC-ND 2.0 galeria

Opis: Szeroko zakrojony projekt prezentujący obraz uczestnictwa Polaków w kulturze (praktyk kulturalnych) alternatywny wobec badań
prowadzonych przez GUS. Prezentuje założenia teoretyczne oraz wyniki sondażu przeprowadzonego na reprezentatywnej próbie 1800 dorosłych Polaków w 2013 roku. Zawiera odpowiedzi na takie pytania: czym dla Polaków jest kultura, jak często uczestniczą w szerokim wachlarzu praktyk kulturalnych, jak spędzają czas wolny (czas dla siebie), jaki mają stosunek do piractwa, jak często spotykają się z rodziną i znajomymi, jakie mają kompetencje kulturowe.

Zasięg: ogólnopolski

Język: polski

Słowa kluczowe: praktyki kulturalne, uczestnictwo w kulturze, czas wolny, styl życia, kompetencje kulturowe

Materiały do pobrania
Praktyki kulturalne Polaków