Polskie organizacje zarządzania zbiorowego i ich dane finansowe

Data publikacji: 26.01.2016
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Tytuł: Polskie organizacje zarządzania zbiorowego i ich dane finansowe

Autor: Jan Strycharz, Łukasz Maźnica, Anna Mazgal

Rok wydania raportu: 2015

Finansowanie: Centrum Cyfrowe

Opis: Raport prezentuje analizę danych finansowych czternastu organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (OZZ) z lat 2010-2013. Podaje dane dotyczące wielkości przychodów, majątku, liczby chronionych utworów i reprezentowanych autorów/podmiotów. Autorzy najbardziej szczegółowo opisują działalność ZAiKS-u, który posiada największy budżet spośród organizacji zbiorowego zarządzania. Raport zawiera uwagi krytyczne dotyczące sposobu prezentowania danych finansowych przez OZZ.

Zasięg: ogólnopolski

Język: polski

Słowa kluczowe: Zarządzanie zbiorowe, zarządzanie, finansowanie, OZZ, ZAiKS, przychody, efektywność