Polska branża gier planszowych - perspektywa trendów i dyskusji internetowych

Data publikacji: 13.09.2021
Średni czas czytania 1 minuta
drukuj

Gry planszowe są powszechną formą rozrywki, wyraźnie zaznaczającą swoją obecność w polskich domach. Ze względu na rosnące zróżnicowanie tytułów czy mechaniki, niejednokrotnie budzą w użytkownikach emocje, którymi Ci dzielą się z innymi nie tylko w trakcie samej rozgrywki, ale także podczas rozmów w Sieci. 

Raport prezentuje wyniki analizy treści internetowych dotyczących polskiej branży gier planszowych. Dzięki lekturze opracowania można dowiedzieć się, którymi kanałami przebiega komunikacja poświęcona grom planszowym, jaki jest poziom zaangażowania użytkowników Sieci w dyskusje internetowe i jakie towarzyszą im emocje. Ponadto, w badaniu zidentyfikowano trendy w wyszukiwaniu w Internecie informacji na temat gier planszowych, ze wskazaniem cechującego je sezonowego zainteresowania i z odniesieniem do międzynarodowego kontekstu. Przedstawiono również konsekwencje pandemii Covid-19 dla branży.

Badanie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem narzędzi do monitoringu i analizy treści internetowej opartych na modelach AI.