Oddziaływanie festiwali na polskie miasta. Studium kompetencji kadr sektora kultury oraz synergii międzysektorowej

Data publikacji: 24.08.2016
4 minuty

Tytuł: Oddziaływanie festiwali na polskie miasta. Studium kompetencji kadr sektora kultury oraz synergii międzysektorowej. Raport z projektu badawczego

Autor: Marcin Poprawski, Alicja Jakubowska, Piotr Firych, Michał Mękarski, Magdalena Brodniewicz, Piotr Landsberg, Przemysław Kieliszewski, Roksana Kędzierska, Ewa Kłosiewicz, Joanna Michalczuk, Klaudia Zielińska, Justyna Gorgoń, Kamila Węglarska, Filip Wróblewski

Rok wydania raportu: 2015

Finansowanie: Związek Miast Polskich, Regionalne Obserwatorium Kultury UAM, Instytut Kulturoznawstwa UAM, MKiDN

galeria
galeria

Opis: W tym obszernym opracowaniu znajdziemy wyniki ogólnopolskich badań nad festiwalami artystycznymi prowadzonych w latach 2014–2015. Autorzy wskazują trzy grupy jego odbiorców, którymi są osoby odpowiadające za tworzenie polityki kulturalnej i społecznej, organizatorzy festiwali (publiczni, pozarządowi, prywatni) oraz zainteresowani uczestnicy wydarzeń kulturalnych.

Zastosowana metodologia empiryczna miała charakter ilościowy i jakościowy; obejmowała ankietę dla organizatorów, badania terenowe 50 festiwali we wszystkich polskich województwach (złożone z ankiet dla uczestników, obserwacji uczestniczącej oraz indywidualnych wywiadów z dyrektorami), badanie netnograficzne, wywiady grupowe z uczestnikami XII Kongresu Miast Polskich oraz wywiady z dwojgiem członków zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Festiwali. Metodologiczna część raportu jest treściwa i pozwala na uzyskanie wielu istotnych informacji o przebiegu badań.

Uważna lektura dokumentu może być pewnym wyzwaniem ze względu na jego objętość, oszczędną szatę graficzną (niekiedy pojawiają się barwne wykresy, a w jednej z części również ilustracje, ale sam tekst jest jednolicie czarny i często przez wiele stron pozbawiony jakichkolwiek urozmaiceń), brak wyraźnego wyodrębnienia początków rozdziałów i konstrukcję spisu treści (nie uwzględnia on podrozdziałów i nie zawiera linków wewnętrznych umożliwiających przechodzenie do danego rozdziału), a także nie do końca dokładną korektę językową. Niemniej zaprezentowane informacje są bardzo bogate, jak przystało na tak szeroko zakrojony projekt badawczy. Uwagę zwraca szczegółowość wniosków i rekomendacji, które podzielono na trzy części:

  1. Konkluzje i zalecenia płynące z analizy pozyskanych danych w szeregu obszarów tematycznych wyróżnionych przez autorów raportu.
  2. Wskazania niemal 250 ankietowanych organizatorów festiwali.
  3. Komentarze trojga zaproszonych ekspertów: Waldemara Kuligowskiego, Małgorzaty Sternal i Jonathana Vickery’ego.

Szkoda, że w tak rozbudowanym projekcie zabrakło środków, czasu bądź sił na przygotowanie końcowego raportu w formie nieco bardziej przyjaznej dla czytelników. Trzeba jednak jasno powiedzieć: jest to dokument ważny, wartościowy, przedstawiający bardzo wiele informacji ważnych dla kilku grup adresatów. Dla osób zainteresowanych festiwalami (czy to z przyczyn prywatnych, czy zawodowych) tekst ten będzie cenną lekturą.

 

Stanisław Krawczyk

 

Zasięg: Polska

Język: polski

Słowa kluczowe: festiwal, oddziaływanie, polityka miejska, miasto, synergia, kadra, organizator