New Libraries in Old Buildings: Creative Reuse

Data publikacji: 13.05.2022
Średni czas czytania 2 minuty
drukuj

Publikacja IFLA to zbiór prac poruszających tematykę adaptacji historycznych budynków do funkcji bibliotecznych. Prezentowane przykłady ponownego wykorzystania obiektów architektonicznych stanowią połączenie piękna i funkcjonalności, tradycji i nowoczesności, z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju. Przedstawiane projekty zostały omówione interdyscyplinarnie: zarówno przez architektów, jak i autorów związanych ze środowiskiem bibliotek.

Fot. Pixabay

Książka podzielona jest na trzy główne części. Pierwsza zawiera eseje dotyczące kreatywnego wykorzystania budynków, zarysowuje wyzwania i problemy z tym związane. Druga poświęcona jest studiom przypadków bibliotek publicznych umiejscowionych w budynkach o zróżnicowanej przeszłości i przeznaczeniu. Przykłady pochodzą z różnych krajów: Australii, Kanady, Chin, Finlandii, Niemiec, Hiszpanii i Holandii.

Trzecia część książki to studia przypadków bibliotek akademickich, zlokalizowanych na terenie Europy i obu Ameryk. Tu czytelnik ma okazję poznać jak dawna fabryka, rokokowy zamek, kaplica czy też budynek fabryki lokomotyw z powodzeniem funkcjonują jako siedziba biblioteki.

W zawartym na końcu dodatku dokonano przeglądu wybranych dokumentów: artykułów, książek i materiałów konferencyjnych nt. adaptacji budynków do funkcji bibliotecznych w aspekcie zrównoważonego rozwoju.  

Książkę opublikowano na stronie De Gruyter: https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9783110679663/html