Korzystanie z internetu

Data publikacji: 01.07.2019
1 minuta

Komunikat z badań CBOS „Korzystanie z internetu” (Nr 95/2019) prezentuje wyniki badania dotyczącego podejmowanych przez Polaków aktywności w sieci oraz korzystania z serwisów społecznościowych. 

Fot. Pixabay
Fot. Pixabay

W komunikacie znajdują się dane dotyczące częstotliwości korzystania z internetu oraz charakterystyki używtkowników urządzeń mobilnych. Z badań CBOS wynika, że 69% respondentów korzysta z interentu, a w grupie wiekowej 18-24 lat wszyscy badani zadeklarowali, że są użytkownikami sieci. W komunikacie wskazano, że najczęściej z Internetu korzystają osoby z wykształceniem wyższym (95%) i gimnazjalnym (93%). W oparcowniu podsumowano również, w jaki sposób użytkownicy internetu są aktywni w sieci.  Z badań CBOS wynika, że co czwarty użytkownik zamieszcza w Internecie zrobione przez siebie zdjęcia lub filmy.

Materiały do pobrania
Korzystanie z internetu, CBOS