Baza raportów

Raporty w bazie pochodzą z polskich i zagranicznych instytutów badawczych, uniwersytetów, organizacji pozarządowych, firm badawczych oraz od indywidualnych pracowników/czek naukowych i badaczy/ek. Wszystkie raporty są dostępne do bezpłatnego pobrania. Zapraszamy do wsparcia wymiany wiedzy, poprzez zgłoszenie swojego raportu lub publikacji do bazy NCK. Pragniemy zbudować żywą sieć przepływu wiedzy użytecznej w działaniach na rzecz kultury. Propozycje raportów do umieszczenia w bazie prosimy wysyłać na adres bazaraportow@nck.pl wraz z informacją o autorkach/autorach oraz opisem metodologii, w tym: okres realizacji, zastosowana technika badawcza, schemat doboru próby i jej wielkość.
Formularz wyszukiwania w ramach: Baza raportów

Baza raportów

Wyników: 15
Badania
Raport o wzornictwie
Tytuł: Diagnoza stanu wzornictwa
Autor: Instytut Wzornictwa Przemysłowego
Rok: 2009
Badania
Raport o muzeach
Tytuł: Muzea w Polsce 1989-2008. Stan, zachodzące zmiany i kierunki rozwoju muzeów w Europie oraz rekomendacje dla muzeów polskich
Autor: Dorota Folga-Januszewska
Rok: 2009
Badania
Raport o promocji Polski przez kulturę
Tytuł: Od wymiany kulturalnej do nowej inteligentnej siły. Promocja Polski poprzez kulturę
Autor: Paweł Potoroczyn
Rok: 2009
Badania
Raport o kinematografii
Tytuł: Raport o stanie polskiej kinematografii
Autor: Tadeusz Miczka
Rok: 2009
Badania
Raport o edukacji kulturalnej
Tytuł: Jakiej kultury Polacy potrzebują i czy edukacja kulturalna im ją zapewnia? Raport o problemach edukacji kulturalnej w Polsce dla Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Autor: Barbara Fatyga
Rok: 2009
Badania
Raport o mediach audiowizualnych
Tytuł: Sytuacja polskich mediów audiowizualnych w latach 1989 – 2008
Autor: Wiesław Godzic, Aleksandra Drzał-Sierocka
Rok: 2009
Badania
Raport o systemie ochrony dziedzictwa kulturowego
Tytuł: Raport na temat funkcjonowania systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce po roku 1989
Autor: Red. Jacek Purchla
Rok: 2009
Badania
Raport o finansowaniu i zarządzaniu instytucjami kultury
Tytuł: Finansowanie kultury i zarządzanie instytucjami kultury
Autor: Jakub Głowacki, Jerzy Hausner, Krzysztof Jakóbik, Krzysztof Markiel, Ambrosy Mituś, Michał Żabiński
Rok: 2009
Badania
Raport o szkolnictwie artystycznym
Tytuł: Raport o stanie kultury w obszarze szkolnictwa artystycznego
Autor: Krzysztof Pawłowski
Rok: 2009
Badania
Raport o rynku dzieł sztuki
Tytuł: Rynek dzieł sztuki w Polsce. Aspekty prawno-ekonomiczne
Autor: Joanna Białynicka-Birula
Rok: 2009
Badania
Raport o książce
Tytuł: Przemysł książki
Autor: Piotr Dobrołęcki, Kuba Frołow, Łukasz Gołębiewski, Joanna Hetman-Krajewska, Ewa Tenderenda-Ożóg, Tomasz Nowak, Piotr Miodunka
Rok: 2009
Badania
Raport o teatrze
Tytuł: Przemiany organizacyjne teatru w Polsce w latach 1989–2009
Autor: Paweł Płoski
Rok: 2009