Publikujemy książki dotyczące zjawisk kultury mające wpływ na kształtowanie współczesnej myśli humanistycznej. Adresujemy je nie tylko do osób zajmujących się na co dzień działaniami związanymi z kulturą, ale także do wszystkich poszukujących ciekawej książki – zarówno dorosłych, jak i dzieci oraz młodzieży.

Nasze serie wydawnicze to m.in.:

  • Myśl o Kulturze: kanoniczne lektury, które wpłynęły na sposób myślenia o kulturze Zachodu,
  • Jubileusze: pozycje, które dowodzą, że można twórczo świętować rocznice wydarzeń historycznych,
  • Ergo: monografie ukazujące dorobek w dziedzinach ekonomicznych i społecznych
  • 20 Lat XX Wieku: seria dla młodzieży ukazująca dorobek w różnych dziedzinach kultury dwudziestolecia międzywojennego.

Wydajemy też czasopisma: od ponad 30 lat wydawany jest kwartalnik naukowy „Kultura Współczesna”. Omówienia najciekawszych badań dotyczących instytucji kultury publikujemy w „Roczniku Kultury Polskiej” .

Zainteresowaniem cieszą się publikacje nawiązujące do projektów i programów Narodowego Centrum Kultury, m.in. seria Kurs na Kulturę: teksty laureatów konkursu na najlepszą pracę doktorską, czy Laboratoria Kultury: pokłosie prowadzonych w NCK projektów badawczych.

Chcemy, aby nasze książki promowały współczesną polską sztukę edytorską, dlatego ważne jest dla nas ich opracowanie graficzne. Współpracujemy z wieloma grafikami, a nasze publikacje są nagradzane za wartość merytoryczną i edytorską. Jesteśmy nagradzani m.in. przez: Polskie Towarzystwo Wydawców Książek czy Instytut Wzornictwa Przemysłowego, a także przez kapituły wielu nagród konkursów edytorskich w Polsce i za granicą.

Wydawnictwo NCK jest wpisane na listę wydawnictw naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.