Wszystkie publikacje z serii „20 lat XX wieku” ponownie dostępne!

Data publikacji: 13.10.2022
Średni czas czytania 3 minuty
drukuj

Seria wydawnicza NCK pt. „20 lat XX wieku” prezentuje najciekawsze zjawiska i postacie oraz wydarzenia kluczowe dla rozwoju polskiej kultury okresu międzywojennego przedstawione w niebanalnej oprawie graficznej, z ilustracjami Ryszarda Kajzera. Wznowiliśmy wszystkie trzy tomy serii: „Sztuka dwudziestolecia. Formy i konteksty”, „Architektura dwudziestolecia” oraz „Media dwudziestolecia”. W sklepie NCK można je nabyć z 20% lub 30% opustem.   

Pierwsze dwadzieścia lat od odzyskania przez Polskę niepodległości było okresem niezwykle dynamicznym, o fundamentalnym znaczeniu dla kształtowania państwowości, a także konstytuowania wspólnoty narodowej. Dwudziestolecie międzywojenne to okres pod wieloma względami wyjątkowy, choć trudny. Powiew wolności działał ożywczo na rozmaite obszary życia. Atmosfera sprzyjała rozwojowi biznesu, handlu i nauki.  Ważną rolę w tym procesie odegrała kultura i sztuka.

W tym krótkim okresie wielu polskim twórcom udało się zaznaczyć swoje miejsce wśród różnorodnych, często przeciwstawnych nurtów i koncepcji sztuki, a polska kultura ponownie zaistniała w świadomości europejskiej i światowej. Publikacja „Sztuka dwudziestolecia. Formy i konteksty” prezentuje wybrane dzieła, kontekst ich powstania, szczegóły dotyczące techniki wykonania, tematyki i formy, zapraszając do odnajdywania i odczytywania różnorodnych kontekstów, zgłębiania szczegółów, stylów i wątków zawartych w obiektach z tego czasu.

Koniec I wojny światowej w całej Europie oznaczał początek nowej epoki. Zmieniło się wszystko, począwszy od mapy świata, poprzez politykę czy gospodarkę, aż po styl życia. Na te zmiany zareagowała również architektura. Projektanci zaczęli szukać nowych form, które miały odpowiadać potrzebom nowego świata. Zmiany te miały jeszcze ważniejszy wymiar dla Polski, która po 123 latach odzyskała niepodległość. Zniszczony wojną i podziałami kraj potrzebował nowych domów, fabryk, a nawet całych miast. Tom „Architektura dwudziestolecia” przedstawia najciekawsze zjawiska, miejsca, budowle, które towarzyszyły odradzaniu się i rozkwitowi Polski w dwudziestoleciu międzywojennym.

Obok uznanych dziedzin rozwijały się także zupełnie nowe – media XX wieku. Trzeci tom serii,, zatytułowany „Media dwudziestolecia” pokazuje barwny świat fotografii, radia, filmu, czasopism oraz początki telewizji – mediów, które w latach dwudziestych i trzydziestych ubiegłego stulecia zawładnęły sercami szerokiej publiczności.

Odwiedź internetowy sklep NCK gdzie trwa promocja z kodem 20latXXw. Rabaty sięgają 30%!